1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. רבי יעקב אלימלך גרין

רבי יעקב אלימלך גרין

הרה"ח רבי יעקב אלימלך גרין ז"ל

ממציא שיטת גרין לכוויות: רבי יעקב אלימלך גרין ז"ל

ר' יעקב אלימלך גרין ז"ל, שהוא ורעייתו חיה שתחי' המציאו את שיטת גרין לטיפול בכוויות באמצעות רפואה אלטרנטיבית - הלך לעולמו לאחר מחלה קשה בגיל 67 

;