1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. חכם ניסים נפתלי

חכם ניסים נפתלי

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת קרח • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב • והשבוע פרשת קרח - בזכות אהבה והדבקות בה' נזכה לגאולה • צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת שלח • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת שלח | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת נשא • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת נשא - הנושא: "העולם הזה נווה התלאות והניסיונות של הקב"ה" | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת בהר בחוקותי • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | הנושא: רחמי ה' בגלגול נשמות | צפו

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשיות תזריע ומצורע • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. והשבוע, פרשיות תזריע ומצורע • הנושא: השגחה פרטית בבית היהודי בזכות שמירת הטהרה • צפו

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על סגולת ליל הסדר • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: סגולת ליל הסדר לטעת האמונה בבני הבית • צפו 

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת ויקהל פקודי • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: פרשת ויקהל פקודי- מצוות הבית היהודי כנגד המשכן וכליו • צפו

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת כי תשא • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת כי תשא | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת תרומה • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת תרומה| צפו

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת משפטים • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת משפטים | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת יתרו • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת יתרו | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת בשלח • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת בשלח | צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת בא • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב | פרשת בא | צפו

חכם ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת שמות • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: פרשת שמות - הנושא: זכר ליציאת מצרים מלוה את היהודי בכל מצוות התורה • צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת ויחי • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: מעמד האשה וכבודה ביהדות - פרשת ויחי • צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת מקץ • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: פרשת מקץ: מוסר השכל מפגישת יעקב אבינו עם יוסף הצדיק • צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת וישב וחנוכה • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: מלכות יון הביאה חושך לעולם עד היום הזה - פרשת וישב-חנוכה • צפו

הרב ניסים נפתלי

בערבית: חכם ניסים נפתלי על פרשת ויצא • צפו

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: פרשת ויצא - תפילתה של לאה להעמדת השבטים • צפו

הרב ניסים נפתלי

חכם ניסים נפתלי: מעלתו ונפילתו של עשיו הרשע • צפו

שיעור קצר על פרשת השבוע בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש בית נשיא ע"ש המדרש בארם צובא חלאב • הנושא השבועי: מעלתו ונפילתו של עשיו הרשע • צפו בוידאו

חכם ניסים נפתלי

צפו: חכם ניסים נפתלי בדבר תורה בערבית לפרשת השבוע - וירא

שיעור קצר בשפה הערבית מפי הרב ניסים נפתלי, ר"מ מדרש 'בית נשיא' ע"ש המדרש בארם צובא חלאב. הנושא: מסירות נפש של אברהם אבינו והשפעתה לדורות • צפו

;