1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. חקר האמת

חקר האמת

הרב מרדכי מלכה

אוי לנו מיום הדין ומיום התוכחה

רבה של אלעד, הגאון רבי מרדכי מלכא, במוסר השכל שניתן ללמוד מתוך פרשת השבוע • מאמר תורני שבועי

;