1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. ישראל מאיר גבאי

ישראל מאיר גבאי

בית הקברות העתיק של טשארני-אוסטרהא שנחשף

בית הקברות העתיק התגלה במלואו במעבה האדמה

תגלית נפלאה במעבה האדמה: בית הקברות העתיק של טשארני-אוסטרהא נחשף עם קבר הצדיק ויסודות האוהל 
של הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשארני-אוסטרהא זי"ע | יו"ר אגודת 'אהלי צדיקים': "זכיתי פעמים רבות לגלות בתי קברות במקומות נידחים שאיש לא ידע עליהם, אבל הפעם מדובר במשהו שעוד לא חוויתי מעולם; לגלות בית קברות שלם שהיה מוחבא מתחת לפני האדמה כל כך הרבה שנים"

קברי המגיד ממעזריטש ורבי זושא מאניפולי

היסטוריה: מצבות חדשות לציוני המגיד ור' זושא

לאחר תחקיר ממושך במסגרתו נמצאו הנוסחאות המקוריים של קברי הצדיקים שנחקקו עליהם בתחילה • תמונה נדירה מציון קדשו של הרבי ר' זושא מלפני השואה שפכה אור מחודש על נוסח המצבה • אגודת 'אהלי צדיקים' פועלת כל ימות השנה באניפולי במסגרת בנין הכנסת האורחים ובית הכנסת שהוקמו במתחם בית החיים

בתוך חודשים ספורים: עשרות 'אהלי צדיקים' שוקמו ברחבי אירופה

בחדשים האחרונים, עשרות קברים ואהלים רבים בכל רחבי תבל שוקמו ושופצו ע"י אגודת 'אהלי צדיקים', לאחר עבודות מחקר שבאו אל סיומן עם בירורי מקומות הציונים והשבת כבודם לתועלת העולים להשתטח על הציונים הקדושים

חילול בתי הקברות בעולם: קרן שימור חדשה

קרן חדשה תפעל לשימור ושיפוץ בתי העלמין בכל רחבי אירופה • תסייע לבני משפחה המעונינים לשפץ את קבר אבותיהם

;