י"ח אייר התשפ"ד
26.05.2024

Ponevezh

Ponevezh Photo Essay

With renewed energy the summer zman begins in Ponevezh

Photography by Shuki Lerer 10.05.16