1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. בית יוסף ובית יעקב בע

בית יוסף ובית יעקב בע

תמונה באדיבות צ'קפון

חשבון נפש – מה חשוב לבדוק לפני קניית מזוזה ותפילין?

"אנשי מעשה נוהגין שבחודש הזה מפשפשים בדקדוקי מצווה להיות בודק ובוחן תפילין ומזוזות שלהם" לאישור • ר' אפרים זלמן מרגליות (המטה אפרים) על הנהגות חודש אלול. במפעל בית יוסף ובית יעקב בע"מ

;