1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. יד עזרה

יד עזרה

הלוויתה ביום שישי ליד אוהל ציונו של אביה

בתו של עמוד החסד נטמנה בערב שבת קודש

ביום שישי הלכה לעולמה האישה החשובה מרת לאה קלירס ע"ה בגיל 86. בתו של עמוד החסד הגאון הצדיק רבי אשר פריינד זצ"ל, שעמדה לימינו בכל מפעלותיו

מעלית, שבת,

בני-ברק: עשרות נשים נתקעו במעלית ב'יד עזרה'

מעלית נתקעה באולמי 'יד עזרה' בבני-ברק, כשבתוכה עשרות נשים • רק לאחר חצי שעה חולצה המעלית • כ-20 נשים נזקקו לסיוע נשימתי, חלקן לקו בחרדה

;