כ' סיון התשפ"ד
26.06.2024

פח זבל

לראשונה: חובה יהיה לטפל בפסולת לפני הטמנתה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור טיוטת תקנות לטיפול בפסולת אורגנית, שיקבעו חובת טיפול בפסולת זו טרם הטמנתה | בנוסף, המשרד מעדכן את התמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית בהיקף של 600 מיליון שקל, בתנאים משופרים

קובי ברקת 28.09.22
1