י"ז תמוז התשפ"ד
23.07.2024

לראשונה: חובה יהיה לטפל בפסולת לפני הטמנתה

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור טיוטת תקנות לטיפול בפסולת אורגנית, שיקבעו חובת טיפול בפסולת זו טרם הטמנתה | בנוסף, המשרד מעדכן את התמיכה בהקמה, בשדרוג ובהפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית בהיקף של 600 מיליון שקל, בתנאים משופרים

לראשונה: חובה יהיה לטפל בפסולת לפני הטמנתה
פחים צילום: pixabay

המשרד להגנת הסביבה מפרסם להערות הציבור טיוטת תקנות לטיפול בפסולת אורגנית, שיקבעו לראשונה חובה לטפל במרכיב האורגני של החומר, בטרם הטמנתו או העברתו לשימוש.

למעשה מיוצרים במדינת ישראל בשנה כ-5.8 מיליון טונות של פסולת עירונית. היקפי הפסולת גדלים משנה לשנה בשיעור ממוצע של 2.6%, בהתאם לגידול באוכלוסייה, בעוד הפסולת האורגנית מהווה כ-40% ממשקל הפסולת העירונית המיוצרת בישראל. עם זאת, שיעור הטיפול בפסולת זו נמוך ועומד על כ-30%, ואיכות הטיפול בה אינה עומדת בסטנדרט המקובל לשימוש חקלאי.

הטמנת הפסולת האורגנית, ללא טיפול מקדים נאות, מייצרת מפגעי ריח, תשטיפים, זיהומי קרקע ומי תהום, ואחראית לפליטה של 8%-10% מפליטות גזי החממה של המשק. לעומתה, הפסולת שכן מטופלת, בשל היעדר אסדרה מחייבת, לא עומדת בסטנדרט המקובל בעולם לשימוש חקלאי, ובכל זאת מפוזרת בשטחים חקלאיים ובשטחים פתוחים בתואנה של "טיוב הקרקע", מה שעלול להוביל למפגעים סביבתיים.

בשנת 2021 קבעה הממשלה בהחלטת ממשלה 171 - מעבר לכלכלה דלת פחמן, יעדים לאומיים להפחתת פליטות של גזי חממה. בהחלטה זו נקבע, בין היתר, יעד הפחתת פליטות גזי חממה שמקורן בתחום הפסולת המוצקה עד לשנת 2030, בהיקף של 47% לפחות ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 2015, אשר עמדו על 5.5 מיליון טונות.

המרכיב העיקרי בפליטות גזי חממה בסקטור הפסולת הוא הפסולת האורגנית שמקורה בפסולת העירונית. כדי להפחית את פליטות גזי החממה נדרש טיפול בפסולת בטכנולוגיות זמינות ובסטנדרטים המקצועיים המקובלים בעולם. החובה המקודמת בתקנות שמפרסם המשרד, לטפל בפסולת האורגנית לפני הטמנתה, תספק מענה לבעיית פליטות גזי החממה, ותופעות נוספות המלוות את ההטמנה של פסולת לא מטופלת, כמו תשטיפים, מפגעי ריחות ומפגעים נוספים.

עוד מציע המשרד בתקנות ערכים מותאמים לפי שימושים שניתן יהיה לעשות בתוצרי הפסולת האורגנית המטופלת, שתתקבל מפסולת אורגנית שהופרדה ונאספה בנפרד. פסולת אורגנית המושלכת לפח פסולת מעורבת (פח ירוק) שתופרד בדיעבד במתקן מיון, תידרש לטיפול וייצוב ותיועד להטמנה, על מנת לצמצם פליטת גזי חממה. לעומת זאת, במצבים בהם יבוצע איסוף נפרד של הפסולת האורגנית במקור, באמצעות פח חום או מתקן קומפוסט מקומי, התוצר יכול לשמש לחקלאות, גינון ולטיוב קרקע בכפוף לעמידה בערכי האיכות שייקבעו.

במטרה להתאים את התמריצים הכלכליים של המשרד לתקנות החדשות, המשרד מפרסם עדכון לקול הקורא לתמיכה בהקמה, שדרוג והפעלה של מתקני טיפול בחומר אורגני מפסולת עירונית בסכום חסר תקדים של 600 מיליון שקל. 

במסגרת העדכון, מעלה המשרד את גובה התמיכה בכל טונה של פסולת אורגנית שהופרד במקור, אשר יטופל במתקן ויגיע לערך המקובל באירופה, ל-80 שקל לטונה. בנוסף, מאחר שהתקנות יחייבו העברה של הפסולת האורגנית למתקני טיפול, ובכל מקרה הצורך בהקמתם גובר, הוגדלו שיעורי התמיכה בהקמת מתקנים לעד 60%, וכן אושרה טכנולוגיית יריעות חדירות למחצה, המקובלת באירופה.

מהלכים אלה של המשרד להגנת הסביבה משמעותיים לטיפול בפסולת אורגנית, לצד שורה של צעדים ליישום מדיניות המשרד להגנת הסביבה למשק פסולת בר-קיימא, בדגש על הטיפול בפסולת האורגנית.

 

פסולת מיון פסולת פח אשפה פח זבל תקנות חדשות

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד