י"ז סיון התשפ"ד
23.06.2024

רשם עמותות

החגיגה נגמרה: רשם העמותות הודיע על מחיקת אלפי עמותות

יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים במבצע מחיקת אלפי עמותות לא מדווחות מפנקס העמותות וחיסולן | הליך המחיקה והחיסול עתיד להסתיים באוקטובר 2023, כאשר במועד זה עמותות אשר לא יגישו התנגדות למחיקתן בכפוף להגשת דיווחים כדין, יימחקו מפנקס העמותות ויחוסלו

קובי ברקת 27.07.23
1