1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. vehicle

vehicle

תאונה, רכב, רוסיה, אוקראינה

Ukraine: car accident on way to Haditsh

A group of American Chassidim who were on a trip of Kivrei Tzadikim in the Ukraine were caught in a traffic accident on the way to the grave of the Ba'al HaTanya

;