1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. ימים מקדם

ימים מקדם

משב"ק אדמו"רי ויז'ניץ • רבי יצחק דוד רזמוביץ ז"ל

בארה"ב הלך לעולמו רבי יצחק דוד רזמוביץ ז"ל • המנוח היה איש אמונם של כמה מאדמו"רי ויז'ניץ, ואף הוציא ספר 'ימים מקדם' - רשומות על קורותיה של החסידות

;