1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. דינים

דינים

מנוע מזגן בחצר

מה דין צינור מזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש לחוש לצינור המזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו בשיעור היומי

השקיה

משקה שדהו בשביעית שלא ייפסד ומסתפק שמא מצמיח - מה דינו? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משקה שדהו בשביעית בכדי לשמר שלא יכמוש ומסתפק שמא יצמיח - מה דינו? • צפו בשיעור היומי

פרחים בחצר

כיצד יהיה מותר לנקות ולטפח את החצר - בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מנקה ומטפח חצרו - כיצד יהיה מותר בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

קטיף תפוחים

האם 'פסיק רישא' שנאמר בשבת שייך גם במלאכות הקרקע בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה יהיה מותר • צפו בשיעור היומי

שדה

המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה מותר? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה יהיה מותר • צפו בשיעור היומי

פלאש 90

היאך נשתמש בלולב, באתרוג ובסכך לאחר החג? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • היאך נשתמש בלולב, באתרוג ובסכך לאחר החג? • צפו בשיעור היומי

כביסה על חבל

מדוע אסור לעשות מלאכה בחוה''מ והאם מותר למיין ולהכין בגדים לכיבוס?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מדוע אסור לעשות מלאכה בחוה''מ? והאם מותר למיין ולהכין בגדים לכיבוס? • צפו בשיעור היומי

מגהץ

שאל את הרב: שכח לגהץ קודם המועד האם מותר בחול המועד? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • שכח לגהץ קודם המועד האם מותר בחול המועד? • צפו בשיעור היומי

מחלקת קורונה באיכילוב

ההוראות של הגר"ש: חולי ומחלימי הקורונה - מי חייב לצום ביום כיפור?

גדר ברור בדין ספק פיקוח נפש • מה הדין לגבי חולה קורונה • מה הדין לגבי מחלימי הקורונה, האם חייבים להתחיל את הצום • ההבדל בין אדם שיש לו תסמינים לאדם ללא תסמינים • דין יולדת ומעוברת • הגאון הרב שבתי לוי בפסק הלכה   

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מצוות תקיעת שופר ובמה צריך להיזהר בשמיעה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מצוות תקיעת שופר ובמה צריך להיזהר בשמיעה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש הידור בצליל השופר שישמע קול יפה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש הידור בצליל שמיעת השופר שישמע קול יפה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: חתן בביה''כ בימי חודש אלול מה דינו לגבי הסליחות ומה דין הקהל המתפלל? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • חתן בביה''כ בימי חודש אלול מה דינו לגבי הסליחות ומה דין הקהל המתפלל? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מתי השעה הטובה ביותר לומר בה סליחות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מתי השעה הטובה ביותר לומר בה סליחות? • צפו בשיעור היומי

ילדים בלונה פארק

שאל את הרב: אימתי התפילה בפארק אינה נחשבת לתפילה במניין • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: אימתי התפילה בפארק אינה נחשבת לתפילה במניין • צפו בשיעור היומי

תרמיל ומפה

שאל את הרב: ההקפדה החשובה על בעיות שנוצרות בתפילה בטיול • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: ההקפדה החשובה על בעיות שנוצרות בתפילה בטיול • צפו בשיעור היומי

אילוסטרציה

שאל את הרב: בריכה בצימר - האם מותר להיכנס אליה בשבת? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: בריכה שבצימר - האם מותר להיכנס אליה בשבת? • צפו בשיעור היומי

עץ, עץ תפוזים, מטע, תפוז, חקלאות, חקלאי

שאל את הרב: בדין הישענות על האילן בשבת • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: בדין הישענות על האילן בשבת • צפו בשיעור היומי

ערסל

שאל את הרב: בדין ערסל על האילן האם מותר בשבת • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: בדין ערסל על האילן האם מותר בשבת • צפו בשיעור היומי

pixabay

שאל את הרב: אימתי מותר להשתמש במגבת המלון כתחליף לסמרטוט? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: אימתי מותר להשתמש במגבת במלון כתחליף לסמרטוט • צפו בשיעור היומי

דארלן, מגבות, מצעים, מיטה, כלי בית

שאל את הרב: מגבות שבמלון - לאיזה שימוש אסורים בשבת? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: מגבות שבמלון - לאיזה שימוש אסורים בשבת? • צפו בשיעור היומי

;