1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. דינים

דינים

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מהי כוס יין פגומה לקידוש וכיצד מכשירים אותה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מהי כוס יין פגומה לקידוש וכיצד מכשירים אותה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קידוש - ''ברוב עם הדרת מלך''

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: קידוש - ''ברוב עם הדרת מלך'' • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש בעיה בנוהג העולם שמרבים במאכלים בסעודת ליל שבת יותר מיום שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש בעיה בנוהג העולם שמרבים במאכלים בסעודת ליל שבת יותר מיום שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם ניתן לכסות הלחם בכיסוי שקוף, בזמן אמירת הקידוש בשבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם ניתן לכסות הלחם בכיסוי שקוף, בזמן אמירת הקידוש בשבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם צריך לכסות מיני מזונות בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם צריך לכסות מיני מזונות בשעת הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: איזה לחם מתחייב בכיסוי בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: איזה לחם מתחייב בכיסוי בשעת הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בכיסוי הלחמנייה הנמצאת בצלחת של האורח בשעת הקידוש?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש טעם בכיסוי הלחמנייה הנמצאת בצלחת של האורח בשעת הקידוש?  • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טעם עניין כיסוי החלות בשעת הקידוש בשבת

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: טעם עניין כיסוי החלות בשעת הקידוש בשבת • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה הטעם לעמידה בקידוש בליל שבת ואילו ביום שבת דווקא בישיבה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מה הטעם לעמידה בקידוש בליל שבת ואילו ביום שבת דווקא בישיבה • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: באיזה אופן אע''פ שיצא כבר ידי קידוש, יכול לקדש שוב לאורחים ואפילו לכתחילה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: באיזה אופן אע''פ שיצא כבר ידי קידוש, יכול לקדש שוב לאורחים ואפילו לכתחילה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: באיזה אופן עדיף שיקדש הפשוט לעצמו ולא יכבד את הגדול הימנו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: באיזה אופן עדיף שיקדש הפשוט לעצמו ולא יכבד את הגדול הימנו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: שמע קידוש בבית הכנסת האם יכול לחזור ולקדש לבני ביתו בבית?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: שמע קידוש בבית הכנסת האם יכול לחזור ולקדש לבני ביתו בבית? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: על הקפדה ודקדוק של אכילת כזית מזונות לאחר הקידוש

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: על הקפדה ודקדוק של אכילת כזית מזונות לאחר הקידוש • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: שמע קידוש ולא אכל לאחמ''כ, האם יצא יד''ח?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: שמע קידוש ולא אכל לאחמ''כ, האם יצא יד''ח? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הטעם שמברכים 'הגפן' על כוס קידוש ולא די בברכת הקידוש

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שמברכים ברכת בורא פרי הגפן על כוס קידוש ולא די בברכת הקידוש • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם במנהג שכל בני הבית טועמים מכוס הקידוש

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם במנהג שכל בני הבית טועמים מן הכוס של הקידוש בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בקידוש ליל שבת - האם עדיף להמתין לבן שיחזור מהישיבה, ולאחר את הקידוש?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בקידוש ליל שבת - האם עדיף להמתין לבן שיחזור מהישיבה, ולאחר את הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה • צפו בשיעור היומי

;