1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. לזר

לזר

נר

האישה החשובה מרת חנה גיטל לזר ע"ה

הלכה לעולמה מרת חנה גיטל לזר ע"ה מבני ברק, אשת יבלחט"א הרה"ח המפואר רבי משה אריה לזר, מתלמידי בעל ה'שבט הלוי' וראש הקהל דמאקווא בני ברק

אלימלך גרסטל

האזינו: שיחת הטלפון שמלחיצה את שוחט

ראש עיריית צפת, אילן שוחט כתב פוסט נגד חבר העירייה אליעזר לזר על רקע הודעתו לתושבים כי הוא "יעזור להם בארנונה"

פוטין ליהודי רוסיה: אתם תורמים לשלום

פוטים זימן לפגישה בערב החג את רבה של רוסיה, ברל לאזאר, ואף שלח אגרת מיוחדת ליהודי רוסיה ערב החג, שהוקראה בסדר המרכזי במוסקבה

;