1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. קלף נביא

קלף נביא

הרב שטיינמן

הגראי"ל ענה לחולה: 'לא לאכול לפני התפילה'

יהודי שנכנס למרן הגראי"ל שטיינמן וביקש ברכה עבור חולה קיבל תשובה מפתיעה: "להיזהר מלאכול לפני התפילה". במשך היום התברר שבעניין זה בדיוק יש חולשה במשפחת החולה

;