1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. תקציה

תקציה

פלאש 90

הגיע הזמן: מוסדות פטור יתוקצבו לפי החוק

כהמשך להסכם הקואליציוני ובפעילות סגן שר החינוך, הופץ אתמול תזכיר המאפשר תקצוב מוסדות פטור והתקנות והסדרת התנאים להפעלתם

;