1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. ביקור טורונטו

ביקור טורונטו

הצלחה למסע טורונטו: 3 מיליון דולר לילדי צרפת

המסע המשותף של הרבי מסאטמר והחינוך העצמאי לטורונטו, לצורך גיוס כספים לחינוך ילדי צרפת - נחל הצלחה • הפרטים המלאים ותיעוד

;