י"ד אייר התשפ"ד
22.05.2024

דגל נגד יהב

ב'דגל' הבטיחו ליונה יהב מלחמה - הצהריים בכנסת הוא קיבל אותה

דיון סוער בוועדת החינוך בכנסת סביב סוגיית הקצאת שטח למבנה 'תלמוד תורה' בקריית שנואל בחיפה • נציגי 'דגל' הנמצאים בעימות עם יהב, החריפו בהתבטאויות נגדו וגם היו"ר, נציג ש"ס ח"כ מרגי לא וויתר וחבט בראש העיר האדומה

עקיבא וויס 15.08.16
19

ב'דגל' הבטיחו ליונה יהב מלחמה - הצהריים בכנסת הוא קיבל אותה

דיון סוער בוועדת החינוך בכנסת סביב סוגיית הקצאת שטח למבנה 'תלמוד תורה' בקריית שנואל בחיפה • נציגי 'דגל' הנמצאים בעימות עם יהב, החריפו בהתבטאויות נגדו וגם היו"ר, נציג ש"ס ח"כ מרגי לא וויתר וחבט בראש העיר האדומה

עקיבא וויס 15.08.16

ב'דגל' הבטיחו ליונה יהב מלחמה - הצהריים בכנסת הוא קיבל אותה

דיון סוער בוועדת החינוך בכנסת סביב סוגיית הקצאת שטח למבנה 'תלמוד תורה' בקריית שנואל בחיפה • נציגי 'דגל' הנמצאים בעימות עם יהב, החריפו בהתבטאויות נגדו וגם היו"ר, נציג ש"ס ח"כ מרגי לא וויתר וחבט בראש העיר האדומה

עקיבא וויס 15.08.16