1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. דרשות שבת הגדול

דרשות שבת הגדול

מודעות על דרשות רבני בני ברק

שואלים ודורשים • כל דרשות 'שבת הגדול'

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: כל דרשות שבת הגדול ברחבי הארץ • המיקום, הרב הדורש ושעת הדרשה • מיוחד

מודעות על דרשות שבת הגדול. צילום: שוקי לרר

שואלים ודורשים • פרויקט מיוחד: דרשות 'שבת הגדול'

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: כל דרשות שבת הגדול ברחבי הארץ • המיקום, הרב הדורש ושעת הדרשה • מיוחד

מודעות על דרשות שבת הגדול. צילום: שוקי לרר

שואלים ודורשים • פרויקט מיוחד: דרשות 'שבת הגדול'

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: כל דרשות שבת הגדול ברחבי הארץ • המיקום, הרב הדורש ושעת הדרשה • מיוחד

;