כ"ב אייר התשפ"ד
30.05.2024

שואלים ודורשים • פרויקט מיוחד: דרשות 'שבת הגדול'

'בחדרי חרדים' ו'קו הסקופים' מגישים: כל דרשות שבת הגדול ברחבי הארץ • המיקום, הרב הדורש ושעת הדרשה • מיוחד

המודעות על דרשות שבת הגדול. צילום: שוקי לרר
המודעות על דרשות שבת הגדול. צילום: שוקי לררהגאון רבי יצחק טוביה וייס גאב"ד ה'עדה החרדית' ימסור בבית מדרשו ברחוב גבעת משה בשכונת גוש 80 בירושלים בשבת בבוקר לפני קריאת התורה.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף ימסור את הדרשה המרכזית כמסורת הראשונים לציון בבית הכנסת 'קהל ציון' ברחוב יפו 91 בשעה 18:45, ובמוצאי שבת השיעור הקבוע בלווין בבית הכנסת היזדים בשעה 21:00.

הגאון רבי דוד לאו הרב הראשי לישראל ימסור בכמה מוקדים, בליל שבת בבית הכנסת 'אהל יצחק' ברחוב וושינגון 12 טלביה בירושלים, בשבת בבוקר בישיבת 'נצח ישראל' ברחוב אבן עזרא 22 פינת רמב"ן, הדרשה המרכזית בבית הכנסת הגדול בשבת אחר הצהריים לאחר תפילת מנחה בשעה 18:15.

הראב"ד הגר"מ שטרנבוך ימסור בביהכנ"ס הגר"א ברח' הרב קצלנבוגן בשכונת הר נוף בשעה 4:30 אחה"צ.

הגאון רבי עזריאל אויערבך בליל שבת בבית הכנסת חניכי הישיבות ברחוב הפסגה 70 בבית וגן.

האדמו"ר מערלוי ימסור את דרשת שבת הגדול בבית המדרש הגדול ערלוי בשכונת קטמון.

הגאון רבי אברהם אביש מרדכי אייזן ימסור בביהמ"ד ישועות יעקב בשכונת מאה שערים בשעה 7:15.
הגאון רבי אברהם יצחק אולמן חבר בד"ץ העדה"ח בבית המדרש 'נר ישראל' זופניק ברחוב גבעת שאול. בשעה 4:45.

הגאון רבי יצחק עהרנפלד רבה של קרית מטרסדורף, ימסור בביהכ"נ המרכזי של השכונה ברחוב פנים מאירות, לאחר קבלת שבת.

הגאון רבי אהרן פישר מו"ץ בעדה"ח ורב ביהמ"ד הגדול 'זכרון משה' ימסור בבית מדרשו בשעה 4:30 אחרה"צ.

האדמו"ר מנדבורנא-באניא ימסור בבית מדרשו ברחוב דוד 21 בשעה5:00 אחרה"צ.

הגאון רבי אביעזר שפירא ר"י קול תורה לצעירים ורב ביהמ"ד 'אור החיים' דרוהביטש, ימסור
בבית מדרשו ברחוב מלאכי בשעה 5:30 אחרה"צ.

הגאון רבי דוב הלוי גולדרינג רב שכונת אחוה ימסור בבית מדרשו היכל אהרן ברחוב ראשית חכמה 10 בשעה 10:15 בבוקר.

הגאון רבי יהודה ברייטקופף מרבני שכונת הר נוף ימסור בבית מדרשו 'חסדי נפתלי' בשעה 5:20 אחרה"צ.

הגאון רבי משה צדקה ראש ישיבת פורת יוסף בבית הכנסת "ישועה ורחמים" רח' רייכמן בשעה 6.00.

הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין רבה של קהילות הפרושים בארה"ק, בישיבה למצוינים רחוב תחכמוני, לפני קריאת התורה.

הגאון רבי אוריאל אייזנטל רבה של רמות ג' בבית הכנסת חניכי הישיבות צא"י בשעה 5:00.

הגאון רבי אפרים בוגראד רב בית הכנסת הר צבי, בבית הכנסת "הר צבי" רח' צפניה, בליל שב"ק אחר קבלת שבת.

הגאון רבי יונה טורצ'ין רב בית הכנסת הר צבי, בבית הכנסת הגדול ד"קהל פרושים" בתי אונגרין, בליל שבת אחר קבלת שבת.

הגאון רבי זאב פריינד רב קהילת בני הישיבות בבית וגן ימסור בבית מדרשו בני הישיבות ברחוב החיד"א 14 בשעה 4:45.

הגאון רבי צבי וידר רבה של קרית יובל בבית הכנסת המרכזי בשעה 5:00.

הגאון רבי ינון יונה רב קרית משה בבית הכנסת "תכלת מרדכי" בשעה 4.00

הגאון רבי דוד יוסף רבה של שכונת הר נוף בבית מדרשו 'יחוה דעת' בשעה 4:30 אחרה"צ.

הגאון רבי משה מיכל פינק ימסור בבית מדרשו חסידים תפארת יעקב ברחוב הפסגה 49 בשכונת בית וגן בשעה 5:15 אחרה"צ.

הגאון רבי צבי ובר רב שכונת נווה יעקב ימסור בביהכנ"ס 'מגן אברהם' ברחוב משה שאולי בשעה 4:00 ובביהכנ"ס 'חפץ חיים' בשעה 5:00.

הגאון רבי ישראל ברגר ימסור בביהמ"ד בשכונת 'גני גאולה' בשעה 5:00 אחרה"צ.

הגאון רבי מרדכי שלמה שטיינמץ בבית המדרש ויז'ניץ בשכונת הר נוף בשעה 5:20 אחרה"צ..

הגאון רבי אהרן דוד ניישטאדט בבית המדרש קהל חסידים נוה יעקב בשעה 5:30 אחרה"צ.

הגאון רבי משה אורי לינדר רב שכונת נוה יעקב מזרח ימסור בביהכנ"ס 'שערי תורה' בשעה 4:30 אחרה"צ.

הגאון רבי יעקב טננבויים ימסור בביהמ"ד משכן באב"ד ברחוב הרב קוטלר בשכונת גבעת שאול בשעה 5:45 אחרה"צ.
.
הגאון רבי יעקב ישעיה גוטפארב ימסור בבית המדרש ישועות יעקב בשכונת מאה שערים בירושלים, בשעה 4:30 אחר הצהריים.

הגאון רבי אברהם יעקב כהן רב שכונת הצפון בירושלים, ימסור בבית מדרשו 'בית יוסף' ברחוב ירמיהו 60 בליל שבת בין קבלת שבת למעריב, ובשבת אחר הצהריים בשעה 5:45.

הגאון רבי יצחק אריה ליבוש היילפרין רב ור"מ ק"ק האשל ברמה רמות ג', בבית הכנסת חניכי הישיבות "מרום הרים" בשעה 4.15 אחה"צ (בלשה"ק), בבית הכנסת חסידים "הררי קודש" בשעה 5.15 אחהר"צ.

בני ברק:

הגאון רבי משה יהודה לייב לנדא רבה של בני ברק בליל שבת בבית הכנסת הגדול על שם 'גיבורי ישראל' ברחוב רבי עקיבא 53 בשעה 10:15.

הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר בשבת אחר הצהריים בשעה 5:15 בהיכל ישיבת חכמי לובלין ברחוב הרב דסלר בשכונת זכרון מאיר.

האדמו"ר מנדבורנה בשעה 5:30 אחה"צ בהיכל הבית מדרש הגדול 'שער התפילה' בקרית נדבורנה בב"ב.

הרה"צ רבי יעקב מרדכי הגר בן האדמו"ר מויז'ניץ בשעה 5:30 בהיכל בית המדרש הגדול בקרית ויז'ניץ בבני ברק.

הגאון רבי צבי פלמן - ימסור בביהכנ"ס 'נחלת משה' ברחוב הרב מלצר בשעה 4:45.

הגאון רבי מאיר צבי ברגמן - בישיבת רשב"י ברחוב השל"ה בשעה 4:30 אחרה"צ.

הגאון רבי אליעזר הלוי דינר רב קהילות 'עדת ישראל' בארה"ק בבית מדרשו בבית החולים מעיני הישועה בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת רמת אלחנן ימסור ביהכנ"ס המרכזי רמת אלחנן בשעה 12:30 בצהריים.

הגאון רבי עמרם יעקב גשטטנר גאב"ד קרית אגודת ישראל ימסור בבית מדרשו מתיבתא פנים מאירות ברחוב רב אשי בשעה 10:00 בבוקר לאחר תפלת שחרית.

גאב"ד חניכי הישיבות הגאון רבי מרדכי גרוס - בביהכנ"ס אוהל נחמיה (רח' הגר"א) בשעה 4:30 אחה"צ.

גאב"ד אור החיים בבני ברק הגאון רבי צבי פרידמן - בביהכנ"ס אוהל יעקב ולאה בשעה 5.00 אחה"צ.

הגאון רבי שלמה קניבסקי ראש ישיבת קרית מלך ימסור בשבת בבוקר, לפני קריאת התורה בבית המדרש 'תפארת ציון' ברחוב ירושלים 39.

הגאון רבי יהודה לייב רוזנטל ימסור ביהכנ"ס חניכי הישיבות צעירים (רח' אנילביץ) - בין קבלת שבת למעריב

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר ימסור בבית הכנסת 'דברי שיר' ברחוב זכריה בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי מנחם מנדל לובין ימסור במוצאי שבת בשעה 22:00 בבית הכנסת 'זכרון מרדכי' הליגמן ברחוב רבי עקיבא.

הגאון רבי משה אהרן רוט ימסור בביהמ"ד בית דוד ברחוב בן זכאי בשעה 5:00 אחה"צ.

הגאון רבי מרדכי דרורי ראש ישיבת חמד ורב ביהכנ"ס חמדת צבי ימסור בבית מדרשו בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי שלמה קורח רבה של בני ברק ימסור בביהכנ"ס חניכי הישיבות (רח' מיימון פי' ירושלים) - חצי שעה לפני צאת השבת.

הגאון רבי פנחס קורח רב קהילת 'בני תורה' ימסור בבית המדרש 'שערי הלכה' ברחוב יהודה הלוי 6 בשעה 4:30.

הגאון רבי אלעזר דוד שפירא רב חסידי צאנז בעיר בשעה 5:40 בבית המדרש צאנז ברחוב יהודה הלוי 22.

הגאון רבי פנחס ברנופמן בבית המדרש 'שם אבותי' ברחוב ישעיהו 10 בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי אברהם ישעיה קרליץ ימסור בבית מדרשו זכרון מרדכי 'הליגמן' בשבת אחה"צ בשעה 5:45
הגאון רבי אהוד שפירא ימסור בביהכנ"ס מוהליבר בשעה 5:15 אחה"צ.

הגאון רבי יהודה אריה שוורץ, מרא דאתרא בשכונת 'קריית הרצוג', ימסור בשבת אחה"צ בבית המדרש 'המרכזי'-נחלת סירוקה בשעה 4:30.

הגאון רבי שלמה צדוק ימסור ביהכנ"ס 'סיני' הספרדי ברחוב גורדון 8 חצי שעה לפני צאת השבת.

הגאון רבי שלמה פרשה - ביהכנ"ס שערי אליהו (רח' וילקומירר) – 4:00 אחה"צ.

הגאון רבי משה בנדיקט - בביהכנ"ס חוג חתם סופר זכרון מאיר - 5.00 אחה"צ.

הגאון רבי יהודה סילמן – ימסור בביהכנ"ס קהל חסידים רמת אלחנן - 10.15 בליל שבת.

הגאון רבי חיים דוד קובלסקי ימסור בבית הכנסת סוכטשוב ברחוב חתם סופר קודם קריאת התורה.

הגאון רבי חיים זאיד ימסור ב 9 בתי כנסיות ברחבי פרדס כץ - במהלך כל השבת.

הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן גאב"ד מערב ב"ב - מתיבתא תורה והוראה (ר"ע פי' הרב קוק) בשעה 5.00 אחה"צ

הגאון רבי צבי כהן - ביהכנ"ס אוהל אברהם (רח' הרב קוק) - 5.00 אחה"צ.

הגאון רבי דוד הלל ימסור בבית חניכי הישיבות ברחוב הרב הרצוג 31 בין קבלת שבת לערבית.

הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' ימסור בליל שבת בבית הכנסת 'חזון יוסף' ברחוב בעל התניא בין קבלת שבת לערבית, ובשבת אחר הצהריים בביהכנ"ס שלום ורעות - בשעה 6:00.

הגאון רבי דוד סופר ימסור בבית הכנסת 'אלפי מנשה' ברחוב הרב בלוי 8, בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי אשר סופר ימסור בבית הכנסת 'אהל משה' ברחוב רבי עקיבא 19 בין קבלת שבת לערבית.

הגאון רבי נתנאל זכריהו רב קהילת עדן ימסור בבית הכנסת 'זכור ליעקב' ברחוב רבי עקיבא 78 בין קבלת שבת לערבי.

הגאון רבי יוסף נח טולנפלד – ימסור בליל שבת בין קבל"ש בביהכנ"ס חניכי הישיבות פרדס כץ, וביהכנ"ס חניכי הישיבות ברחוב ברוט – בשעה 5:00 אחרה"צ.

הגאון רבי שריאל רוזנברג רב שכונת רמת דוד - ביהכנ"ס בית אריה - 4.30 אחה"צ

הגאון רבי אהרן שפירא - ביהכנ"ס ברח' טרומפלדור 36 פרדס כץ - לפני קריאת התורה.

הגאון רבי יצחק ישעיה ווייס - ביהכנ"ס היכל אברהם צבי נוה אחיעזר - 5.15 אחה"צ

הגאון רבי יואל טוביאס ימסור בביהכנ"ס ברח' קהילות יעקב פינת רחוב רימון שיכון ו' - 5.30 אחה"צ

הגאון רבי אהרן דהן ימסור בביהכנ"ס 'אוהל רחל' שיכון ה' - בין קבלת שבת למעריב

הגאון רבי יוסף חממי ימסור בבתי הכנסיות בשיכון ה' - בשבת אחה"צ

הגאון רבי משה נידאם - ביהכנ"ס משכנות יוסף שיכון ה' - 3.00 אחה"צ

הגאון רבי חיים דרור - ביהכנ"ס אליהו הנביא (רח' עוזיאל) - אחר תפילת מוסף, ושעה לפני צאת השבת.

הגאון רבי שלמה בן שמעון - ביהכנ"ס נוה יצחק (רח' חידושי הרי"ם) - 7:05 אחה"צ.

הגאון רבי יהוסף חיים שיינפלד - ביהכנ"ס אור מלא קרית הרצוג – 6:00 אחה"צ.

הגאון רבי ישראל הלברשטאם יסמור בבית הכנסת 'אשי ישראל' ברחוב גניחובסקי בקרית הרצוג לאחר תפילת שחרית.

הגאון רבי אלעזר דוד שפירא ראש ישיבת 'תורה לשמה' - ביהכנ"ס צאנז (רח' יהודה הלוי) - 5.30 אחה"צ.

הגאון רבי מאיר ננקנסקי ימסור בבית הכנסת הגדול ברחוב רבי עקיבא בשעה 5:00 אחר הצהריים.

הגאון רבי ישראל אולמן רב שכונת 'משכנות יעקב' ימסור בשעה 4:45 בהיכל בית המדרש ברחוב קהילות יעקב.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון ראש ישיבת 'אור אליצור' ימסור בביהכנ"ס המרכזי הספרדי רמת אלחנן - 6.30 אחה"צ

הגאון רבי יצחק צבי שפרינצלס ימסור ביהכנ"ס בית מרדכי גבעת רוקח - 5.30 אחה"צ

הגאון רבי מנשה זליכה ימסור ביהכנ"ס אחוה ורעות פרדס כץ - שעה לפני צאת השבת

הגאון רבי מכלוף פחימא ימסור בביהכנ"ס תורה וחסד (רח' חידושי הרי"ם) - 4.00 אחה"צ

הגאון רבי מרדכי בונים זילברברג ימסור בביהכנ"ס המרכזי בשיכון ה' בשעה 5.15 אחה"צ.

הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין ימסור בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת נחלת יעקב ברח' הירדן 35 בב"ב. ובבית המדרש נאות יוסף בשעה 5:15 אחר הצהריים.

הגאון רבי שמעון גלאי בבית הכנסת חניכי הישיבות שיכון ה' ברחוב צירלסון בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי ישראל מרמרוש ימסור בביהכנ"ס 'אשכנז' ברחוב יעל בשיכון ג' בשעה 4:35 אחה"צ.

הגאון רבי נתן בן סניור ימסור בבית מדרשו 'בנין ציון' בשכונת אור החיים בשעה 4 אחרה"צ.

הגאון רבי שלמה זלמן אולמן דומ"ץ זכרון מאיר בביהמ"ד פרשבורג ברחוב סמטת האר"י בין קבל"ש למעריב.

הגאון רבי סיני הלברשטאם - ביהכנ"ס דברי חיים בשכונת שיכון ג' בשעה 5.15 אחה"צ.

הגאון רבי יצחק שמואל שוורץ רב בית הכנסת "חסדא" - פא"י ימסור בשבת בבוקר לפני קריאת התורה בבית הכנסת פא"י ברחוב הרב דסלר,

הגאון רבי מנחם מנדל חשין ימסור בביהכנ"ס קהל חסידים קרית הרצוג - בין קבלת שבת למעריב, וכן בשעה 5.30 אחה"צ

הגאון רבי משה שאול קליין - ביהכנ"ס 'משכן שמואל' ברחוב נועם אלימלך (שכונת אור החיים) בשעה 4:45 אחה"צ

הגאון הצדיק יוסף מאיר אלטמן גאב"ד חוג חתם סופר ימסור בבית מדרשו חוג חת"ס ברחוב אדמו"רי אלכסנדר בשעה 4.30 אחה"צ.

הגאון רבי יצחק רצאבי ימסור בליל שבת בין קבלת שבת למעריב בביהכנ"ס 'אור הנר' ברחוב עזרא 16.

הגאון רבי חיים משה הלוי הורוביץ רב מזרח בני ברק ימסור בבית הכנסת 'היכל בן ציון' ברחוב הר סיני לפני קריאת התורה.

הגאון רבי יהודה צארום רב חניכי הישיבות הספרדים ימסור בליל שבת בבית הכנסת 'שמעה תפילתי' ברחוב ירושלים, ובשבת אחר הצהריים בבית המדרש חניכי הישיבות מנין אברכים ברחוב רבי עקיבא.

הגאון רבי אהרן אוסטרן רב בית המדרש 'יד אהרן' ברחוב סורוצקין 9 ימסור בין קבלת שבת למעריב.

מודיעין עילית:

המרא דאתרא הגאון רבי מאיר קסלר ימסור בהיכל ביהמ"ד 'המרכזי' ברחוב שדי חמד 18 בשעה 4:45 אחרה"צ.

הגאון רבי ישראל זיכרמן רבה של אחוזת ברכפלד בבית המדרש 'ישועות דוד - דרכי אי"ש' בשעה 4:45.

הגאון רבי יהודה קנר רב רמת דוד ימסור בבית המדרש 'זכרון משה' ברחוב נתיבות המשפט 40 בשעה 5:00 אחרה"צ.

הגאון רבי משה מרדכי קארפ רב הגבעה הצפונית ימסור בביהמ"ד 'קהילות יעקב' ברחוב שדי חמד 15 בשעה 4:00 אחרה"צ.

הגאון רבי יצחק לוקסנברג רב שכונת נאות שמחה ימסור בביהמ"ד 'מנין אברכים' נאות שמחה ברחוב מסילת יוסף 42 בשעה 4:45.

הגאון רבי אהרן מיטלמן חבר בד"ץ 'חניכי הישיבות' ורבה של שכונת חפציבה ימסור בשעה 5:15 אחרה"צ בבית המדרש 'נחלת חפציבה'

הגאון רבי שלמה פוזן רבה של נאות הפסגה ימסור בבית המדרש 'נאות הפסגה' בשעה 4:50 אחרה"צ.

הגאון רבי חנניה יו"ט ליפא ליוש רב שכונת גרין פארק ימסור בבית המדרש 'בני הישיבות' גרין פארק בשעה 5:30 אחרה"צ.

הגאון רבי יצחק בן שושן רב הקהילה הספרדית הגבעה הצפונית ימסור בבית הכנסת 'עץ חיים' בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי פנחס שוב בבית הכנסת 'משכן אהרן' בשעה 4:30, וביום השבת קודם תפילת מוסף בבית הכנסת 'אהל רחל' ברחוב הרב מפוניבז'.

הגאון רבי יחיאל מיכל טיקוצ'נסקי בבית המדרש 'היכל הגרי"מ' בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי אפרים רוטשילד רב שכונת 'שבט הלוי' בבית הכנסת 'משובב נתיבות' בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי יעקב אביטן בבית הכנסת חסד לאברהם ברחוב חזון איש 14 בשעה 4:45.

אלעד:

המרא דאתרא הגאון רבי שלמה זלמן גרוסמן בביהכנ"ס המרכזי 'זכור לאברהם' ברחוב יהודה הנשיא בשעה 5:00 אחר הצהריים, דרשה נוספת בליל שבת בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת חניכי הישיבות גבעת שאול.

המרא דאתרא הגאון רבי מרדכי מלכא ימסור בבית הכנסת הגדול זכור לאברהם ברחוב יוסי בן קסמא לאחר סעודה שלישית בשעה 6:00.

הגאון רבי ישראל זושא הורביץ רב אב"ד קהילות חסידים ימסור בבית המדרש קהל חסידים ברחוב פנחס בן יאיר בשעה 4:45.

הגאון רבי שאול אחרק ימסור בביהכנ"ס 'עץ חיים' ברחוב אבטליון בשעה 6:30.

הגאון רבי יוסף אשר אנשיל למברגר ימסור בביהכנ"ס אהל משה מאקאווא קודם קריאת התורה.

הגאון רבי טוביה בלוי רב קהל חניכי הישיבות ימסור בביהכנ"ס שיח אליעזר בין קבלת שבת למעריב. ובשעה 4:45 בבית הכנסת בקרית דגל התורה.

הרב אברהם נחשון רב הקהילה הדתית לאומית - בליל שבת בבית הכנסת 'שירת הים' ברחוב רבי שמעון בן שטח בין קבלת שבת לערבית, בביהכנ"ס 'חמדת מרדכי' ברחוב רבי יוחנן בן זכאי בשעה 5:30, ובביהכנ"ס 'משכנות נריה' ברחוב פנחס בן יאיר בשעה 6:50.

הגאון רבי מנחם מנדל פקשר - בבית המדרש קהל צמח צדיק ויז'ניץ ברחוב יונתן בן עוזיאל בשעה 5:00.

הגאון רבי שרגא פייבל גרינברגר - בביהמ"ד 'ישועות משה' ויז'ניץ ברחוב אבן גבירול בשעה 4:45.

הגאון רבי יעקב שאול לייזר - בביהכנ"ס 'בני הישיבות' בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי נפתלי גלנץ - בבית הכנסת 'חסידים' קודם קריאת התורה.

הגאון רבי דב רוזין - בביהכנ"ס דרך החיים בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי יואל פרידמן - בביהכנ"ס היכל זרח בין קבלת שבת למעריב וכן בביהכנ"ס חניכי הישיבות טרפון לפני קריאת התורה.

הגאון רבי יהודה שוורץ - בביהכנ"ס מאור שרגא בכניסת השבת וכן בביהכנ"ס היכל משה לאחר תפילת מוסף.

הגאון רבי ברוך עוקשי - בביהכנ"ס מנין בני תורה בשעה 4:00 וכן בין קבלת שבת למעריב בבית הכנסת חניכי הישיבות ק"ק תימן.

הגאון רבי יוסף הבלין - בביהכנ"ס 'שירת נפתלי' קודם קריאת התורה.

הגאון רבי דוד אייל - בביהכנ"ס 'מנין אברכים' ברחוב הרא"ש 2 בשעה 15:15.

הגאון רבי משה שרון - בביהכנ"ס 'לוית חן' בשעה 3:15 בצהריים.

הגאון רבי אברהם גרסיה - בביהכנ"ס 'בית דוד' ברחוב רש"י 5 בשעה 4:30.

הגאון רבי ארז מלכה - בביהכנ"ס 'זכרון דליה' ברחוב רשב"ם בשעה 5:00.

הגאון רבי מנחם בנימין - בביהכנ"ס 'שערי רחמים' בשעה 3:00.


בית שמש:

המרא דאתרא הגאון רבי נתן קופשיץ וחבר בד"ץ העדה"ח ימסור בבית המדרש 'היכל אברהם' ברחוב חזון איש שכונת נחלה ומנוחה בשעה 5:15.

הגאון רבי יהושע רוזנברגר רב קרית הרמ"א וחבר בד"ץ העדה"ח בבית המדרש שערי רמ"א בשעה 5:15 אחרה"צ.

הגאון רבי מאיר הלר רב שכונת קרית חסידים ימסור בביהמ"ד 'בית יעקב שמשון' ברחוב רבי דוסתאי בשעה 5:00 אחרה"צ.

הגאון רבי יחזקאל כהן רב שכונת 'קנה בושם' חפציבה ימסור ימסור בביהמ"ד 'קהל פרושים' בשעה 5:30 אחרה"צ.

הגאון רבי נפתלי צבי רוטנברג ימסור בביהמ"ד 'קהל חסידים' ברחוב רשב"י 12 לאחר קריאת התורה בשעה 10:45.

הגאון רבי קלונימוס קלמן וייס רב חסידי ויז'ניץ בבית שמש ימסור בביהממ"ד דחסידי ויז'ניץ ברמה ב' בשעה 4:50 אחרה"צ.

הגאון רבי יצחק מאיר הגר בבית הכנסת חניכי הישיבות רמת בית שמש ב' בין קבלת שבת למעריב.

הגאון רבי מנחם מנדל סאבאוויטש רב קהל חרדים בית יחזקאל ימסור בשעה 4:15 בהיכל בית המדרש ברחוב ריב"ל 14.

הגאון רבי יהודה ניישלאס רב שכונת חפציבה, בבית הכנסת "סהערדאהלי" בשעה 6:00.

אשדוד

הגאון רבי ישראל בונים שרייבר גאב"ד הקהילה החרדית בעיר, בבית המדרש 'נפש החיים' ברובע ז' בשבת בשעה 4:30.

הגאון רבי צמח ברוך רבינוביץ רב קהילת בני הישיבות אשדוד ימסור בבית המדרש בית שלמה ברחוב חנינא בן דוסא 1 בשעה 4:00.

נתניה:

האדמו"ר מצאנז ימסור בשעה 5:00 אחרה"צ בהיכל המתיבתא בקרית צאנז בנתניה.

הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב, בבית הכנסת "ישמח משה" רח' שוהם 24, אחר קריאת התורה.

תל אביב:

הגאון רבי צבי מובשוביץ אב"ד טשלענאוו ורב שכונת צ'לנוב, בבית הכנסת "פועלי צדק" רח' צ'לנוב בשעה 5.30.

הגאון רבי שלום גילרנטר רב שכונת מאה שערים בבית הכנסת הגר"א בשעה 6.00.
דרשות שבת הגדול ירושלים בית שמש אלעד

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 1 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד