י"ט אייר התשפ"ד
27.05.2024

קורח ועדתו

ראש ישיבת בריסק: "משה רבנו נשאר במקומו, קורח רץ והפיץ שקרים"

ראש ישיבת בריסק הגרא"י סולובייצ'יק שידוע בהתנגדותו העזה למי שהוא מכנה "הקנאים החדשים" - נשא בשבת דברים בענייני דיומא ופרשת השבוע בפני תלמידיו ותלמידי אביו, ועמד בדבריו על אחד ההבדלים בין משה רבנו לקורח. "משה רבנו נשאר במקומו עם האמת שלו. קורח רץ לשכנע ולכל אחד אמר מה שידע שהוא רוצה לשמוע"

יוסף גליק 25.06.17
30