י"ב אייר התשפ"ד
20.05.2024

אבטחת בתי ספר

פרוש ביקש וארדן נתן: הילדים החרדים יאובטחו תמיד

מנהלי מוסדות חרדיים הלינו באוזניו של סגן שר החינוך פרוש כי במשך כמה ימים בשנה מוסדותיהם אינם מאובטחים על ידי המדינה, זאת בשל הפער בין מועד תחילת הלימודים אצל המגזר החרדי לעומת המגזר הכללי • פרוש פנה לארדן שהסדיר את הנושא

יעקב גרודקה 30.08.17
2