1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. מעזיבוז'

מעזיבוז'

הכנס''ת למוסדות טשכנוב בעיירה מעזיבוז

העיירה התעוררה לחיים בריקודים עם לפידים • צפו

העיירה מעזיבוז התעוררה לחיים בערב חג השבועות, לרגל מעמד סיום כתיבת אותיות והכנסת ספר תורה לבית המדרש טשכנוב בירושלים | עשרות אברכים ובחורים בראשות ראש המוסדות הרה"צ הרב מנחם שלמה בקרמן פיזזו עם לפידים בידיהם לכבודה של תורה ברחובות העיירה לקול צלילי שירתו של הבעל מנגן יואלי קליין. לאחר מכן סעדו ליבם בארוחת פאר כיד המלך | את האירוע הפיקה חברת 'טיפ הפקות' של מרדכי רבינוביץ

מסע הרבי מקופיטשניץ לאוקראינה

ערב הילולת הבעש"ט: הרבי יצא עם חסידיו לאוקראינה

לקראת יום ההילולא קדישא של מחולל עולם החסידות הבעל שם טוב הקדוש זי"ע בחג השבועות, יצא זקן אדמו"רי רוז'ין האדמו"ר מקופיטשניץ עם קבוצה מחסידיו לאוקראינה כדי להשתטח על ציונו בעיירה מעזיבוז', כן השתטח על שאר קברי הצדיקים באזור כרבי לוי יצחק מברדיטשוב והמגיד ממעזריטש זי"ע • צפו

'הולינס' מעזיבוז': הונחה אבן פינה לאגף אירוח חדש

אבן הפינה לאגף אירוח חדש במלון 'הולינס' שבמעזיבוז'-אוקראינה, הונחה במוצאי השבת האחרונה • המעמד התקיים במוצאי שבת 'חי אלול' - יום הולדתו של הבעל שם טוב זי"ע, בהשתתפות רבנים, אישי ציבור, נגידים וקהל אורחים רב מכל קצוות תבל, שבחרו לעשות את השבת במלון 'הולינס' מעזיבוז' לרגל העיתוי המיוחד, לשאת תפילה, סמוך ונראה לציונו של הבעל שם טוב זיע"א

;