1. עמוד הבית
 2. פוליטי
 3. החרדים

150 רבנים התכנסו בראשות הגר"ש אויערבך נגד הגיוס

מועצת ראשי ישיבות ורבנים התכנסו בראשותו של הגר"ש אויערבך בירושלים למחאה נגד החוק • כנסו כדי לדעת: מי בא?
Print אברמי פרלשטיין , ח' טבת תשע"ו 20/12/2015 09:10


מועצת ראשי הישיבות בראשות הגר"ש אויערבך התכנסה אמש (מוצ"ש) בירושלים בעקבות חוק הגיוס המתוקן, בכנס "להבעת מחאה וזעקה נגד גזירת "יעדי הגיוס" מקרב בני הישיבות".

ההתכנסות התקיימה באולמי תמיר בירושלים, בהשתתפות כמאה וחמישים מגדולי וחשובי ראשי הישיבות ומרביצי התורה, ר"מים ומנהלים רוחניים בישיבות.

את המשא המרכזי נשא הגר"ש אויערבך שאמר בדבריו: "בזמן שכזה כאשר נכנסה קרירות, נכנס 'אשר קרך' בתוך תוכנו, בתוך היכלי התורה והישיבות, אותם שהיו תמיד המקלט והמקום השמור ביותר, וכמו שאמר רבינו החזו"א שהם ה'מדבריות' שעליהם מדבר הרמב"ם, המקום של המלחמה כנגד הרע, ה'משכהו לבית המדרש', ועכשיו ד' ירחם - כעת זה בתוך תוכו של בית המדרש."פעם ידעו ש'פן ירבה' זו עצת פרעה. אבל היום רוצים שגם בתוכנו ידברו על 'פן ירבה' ח"ו. ובאים בטענות של 'להכיר במציאות' ח"ו וכל מיני דברים נוראים כאלה".

הגר"ש הוסיף ואמר: "כבר הזכרנו, כמה פחדו וכמה שמרו גדולי ישראל מכל משמר על הישיבות הקדושות. מרן הרב מבריסק כמה הוא פחד שמא חלילה ידברו על גיוס בני הישיבות, מרן החזו"א, כל הגדולים. כבר חזרנו על זה פעמים רבות, מה שהיה עם הרב מטשעבין, ומה ששמעתי מאחד מראשי הישיבות איך שמרן החזו"א פחד שידברו אפילו על חשש שכזה של גיוס בני ישיבות, שלא יעלה כלל על הדעת, כל הגדולים עמדו וחששו ולחמו כנגד זה, זכותם יגן עלינו, יגן כפשוטו על נפשותינו.

"ואני מפחד להוציא מן הפה, אך הקרירות הזו משפיעה גם על תלמודי התורה וחינוך הבנים. ממש ולהיפך ממה שתמיד מסרנו נפשנו על זה, תמיד היתה הקפדה על 'לכי בעקבי הצאן על משכנות הרועים', כל הגדולים מסרו נפשם על החינוך וכבר יש ברעק"א, שאמר שהעיקר הוא השמירה על החינוך, ונכנסת רוח הקרירות כשנהיו ח"ו 'חכמים' יותר מכל מה שהיה בדורות הקודמים. ואיך יעלה על הדעת להתרחק מכור מחצבתנו מהאמת האמיתית, לא יעלה על הדעת להיות חלק מזה, להשלים עם זה!".

הגר"ש התייחס באופן ספציפי לסוגיית ההתייצבות ואמר כי - "וכמה יש להזהר מלשתף פעולה וללכת להתייצב ולהיות שם, הרי כמה קרירות זה מכניס ללכת למקום וכפי שהיה עם מי שהיו שם, כמה יש לבכות כל יום על מה ששומעים, כשלכתחילה הולכים לשם וכמה בני תורה שניסו ללכת וניסו להשפיע עליהם על הגיוס - הרי זה מבהיל כל רעיון, הם מבקשים למעט מהיכלי התורה, זה כוח הרע והערב רב אבל אך יתכן להיות שותפים לזה?, וכמה זה משפיע על חינוך הבנים והבנות.

"וגם שומעים כמה אברכים שכבר נכנסה בהם הרוח שצריכים לצאת ולהתפרנס, הרי שומעים בזה את הבת קול שיוצאת בכל יום על עלבונה של תורה. וזכורני שפעם בירושלים, מי שהיה נאלץ לעזוב תלמודו מחמת שממש היה רעב בבית, אבל היה זה כמו יום אבל בשביל כל הבית, וכעת נכנסת קרירות של לכתחילה, וכל זה עם הגזירה הנוראה שקורעת כל לב ממש, על כל ההשלכות".

ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי שמואל מרקוביץ' אמר: "התכנסנו בהוראת ראש הישיבה שליט"א לעורר על המצב שכל האידישקייט בסכנה. וכל זה מתחיל מזה שחושבים שהכל מותר בשביל פרנסה. ומי יודע אם כל זה לא התחיל ממה שהתחילו גם בישיבות לעשות כל מיני יוזמות שילמדו זמן מסוים בשביל כסף, שרבינו הגדול מרן הגרא"מ שך התנגד לדברים כאלה בתוקף. אנחנו צריכים להיות כמו שבט לוי במצרים שלא התפתה כלל ולכן לא נשתעבד כלל".

"קיבלנו מרבותינו שצורת החיים זה אברך בכולל ובן תורה בישיבה. והתחילו קודם להרוס ענין הכוללים, ולעשות רוח שלכתחילה צריך לחפש דברים אחרים של פרנסה וכו', ועכשיו רוצים לפגוע בישיבות. שהם יקבעו כמה לומדים יהיו בישיבות! ורוצים למשוך לצבא שהורס את כל היהדות ומי שהלך שם נחרבו הבתים שלהם".

"כל המטרה שלהם לעשות מצב ואוירה שיש כביכול שתי אופציות: אפשר עם תורה ואפשר בלי תורה. זה חורבן גדול שעלול להרוס כבר אצל הילדים שלנו, ועל כך אנחנו צריכים להילחם. ולכן גם הורונו רבותינו שאנחנו לא מתייצבים כלל. לא נכנסים לנסיון. לא מסכימים שתהיה עוד אופציה בכלל. זה בגדר איכא דרכא אחרינא שמי שהולך ואומר אני יעמוד בנסיון, רשע הוא".

גאב"ד בד"צ 'מסורת', הגאון רבי צבי פרידמן אמר בדבריו כי, "אנחנו לא צריכים להמתין לעתיד, לראות מה ייצא מהחוק בעוד כמה שנים. עצם החוק שהתקבל בכנסת הוא ה'עשרה בטבת' של חורבן התורה והיהדות. כל המכסות והיעדים נועדו לצמצם ולמעט עוד ועוד בעולם התורה, עד שיגשימו מטרתם שרוצים להחריב את הכל.

"שמעתי מרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל פעם כשבא אליו רב אחד והציע לו כל מיני פתרונות שעי"ז ישקיטו את רצון החילוניים בענין הגיוס, ואמר מרן: 'לא יעזור כלום, שום הסכם והסדר – הם רוצים להרוס את הכל'! כך אף היום גם אלה שחושבים שע"י שיסכימו לדבר הנורא הזה שיקריבו כמה עבור המכסות, לא יעזור כלום. כי הם לא יסתפקו בעם שבשדות וכוונתם להרוס כל הישיבות הגדולות".

הרב פרידמן הוסיף ואמר - "במצב הזה יש לנו רק עצה אחת: לא לדבר איתם שום דבר ולהודיעם שאנחנו נלך לבתי הסוהר. וב"ה שיש לנו דור כזה של בחורים מצוינים ונעלים שהלכו במסירות נפש לבית הסוהר וקידשו שם שמים. זה הפתרון היחיד. וצריך לחזק את ההורים בענין זה. אנחנו חייבים להכניס רוח של מסירות נפש החל מגיל צעיר. הם עושים 'תקופת הסתגלות' כדי להרגיל את הציבור החרדי, ואנחנו נעשה כנגד זה חישול והתחזקות מבפנים. להרים את הרוח, במקום מה שמקררים. להחדיר שזה ביהרג ובל יעבור. וכשם שעמדנו מול גזירת היוונים וגזירת המן, כך נעמוד מול גזירה זו".

בתום המעמד הוקראו החלטות הכינוס ע"י הגאון רבי יעקב ונדרוולדה, ר"מ ישיבת גרודנא.

בין הרבנים שהשתתפו בכינוס היו: רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, גאב"ד 'מסורת' רבי צבי פרידמן, ר"י קול תורה רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, ר"י פוניבז רבי שמואל מרקוביץ, מראשי ישיבת פוניבז' רבי אשר הכהן דויטש, ר"י 'כנסת יצחק חדרה' רבי יהושע ארנברג, ר"י 'בית מאיר' רבי צבי רוטברג, ראש ישיבת 'בית דוד' רבי צבי שינקר, משגיח ישיבת 'בית מתתיהו' רבי יהודה אריה הרשלר, מראשי ישיבת ישיבת 'קול תורה' רבי בן ציון בורודיאנסקי, ר"מ ישיבת פוניבז' רבי יונה זלושינסקי, גאב"ד רבי אליעזר הלוי דינר, רבה של העיר בית שמש רבי נתן הכהן קופשיץ, מראשי ישיבת 'מאור התלמוד' רבי דוב אהרון זלזניק, רבי סנדר ארלנגר, רבי ציון בוארון, גאב"ד 'יורה דעה' רבי שלמה מחפוד, ר"י גרודנא רבי משה שמידע, ר"מ ישיבת 'כנסת יצחק חדרה' רבי חיים דוד מינצר. ראש 'ישיבת השלום' רבי דוד בצרי, ועוד תלמידי חכמים חשובים.
אולי יעניין אותך גם

אולי יעניין אותך גםהוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
 1. איזה עוצמה ? איך עבדו עלינו כל הזמן שאין שם כלום ! אני לא מאמין למה שאני רואה  (ל”ת)

  גימעל ניק

  • רואים שיש לחיילים החרדים שמירה עליונה, והצלחה גדולה ברוחניות ובגשמיות מעל לדרך הטבע.  (ל”ת)


  • הצבא מצליח לתת לחיילים החרדים גובה קומה רוחני, ועבודת ה' בשמחה ומבחירה. עלינו להעתיק מודל מוצלח זה לישיבות לפני שכל המוצלחים יברחו לצה"ל. ונישאר (ל”ת)


  • החייילים החרדים, שמחים מרוצים ומצליחים. ינטרם רחמנא. (ל”ת)


  • תשננו: יש את הצד החזק, ויש את הצד הנכון ! והאלקים יבקש נרדף (ל”ת)


  • תראו כמה מאות רבנים, אני משפשף את העיניים ולא מאמין, לא אלמן ישראל!!! (ל”ת)


 2. המידע לגבי מספר הרבנים שקרי. אם אתם משקרים תשקרו עד הסוף ותכתבו שלא אף רב  

  משה

  • ישיבת ארץ ישראל שקולה כתריג [ספרי פרשת ראה] ק"ו בן בנו של ק"ו המלחמה וההגנה על המקום שאווה למושב לו. ששכרו לאין קץ. (ל”ת)


  • אלו 150 רבנים שהעיזו להגיע, אבל שמעתי שיש 1500 [אלף חמש מאות] רבנים שלא נתנו להם להגיע [בריונות לשמה] (ל”ת)

   לא אלמן ישראל [פזמון].... לא אלמן ישראל..

 3. שומרי הגחלת  

  יוסי

  • המציל נפש 1 מישראל = עולם הבא ענק של מציל עולם מלא. ק"ו שותפות בהצלת העם כולו בצה"ל. שמצצה לו עוה"ב ענק לאין שיעור, עיין לא ראתה אלוקי (ל”ת)


 4. אין חידוש בשמות הנוכחים.  (ל”ת)

  חרדי

  • אה ? מתוסכל ?! אין מה לעשות, אני מעדיף לא לפתוח ולא לראות, פשוט אני לא עומד בזה, את הכדורים תפסו לי אנשי יתד (ל”ת)

   בדרך לבית מרקחת

 5. <<הטוב שבהם מלא נגיעות כרימון {=הגאון ר' יוסל שרייבר}  (ל”ת)

  טומבוק

 6. כשאני רואה חיילים חרדים, אני מתפוצץ מקנאה, למה לא היה לי את האומץ שכל ויראת שמיים, כדי להתגייס לצה"ל, ולהצליח בזה ובבא.  (ל”ת)


  • כשאני רואה את הקוף בגן החיות - אני מתפוצץ מקנאה (ל”ת)


  • בוז 


 7. היכן התמונות של הזקן ממרא המתחסד וכנופיתו כת הש"ץ=עץ, בלי תמונות אני לא מאמין שהיה כינוס  (ל”ת)


  • אתה צודק גם אני לא הייתי מאמין, אבל פתאום התמונות הגיעו, ואני בהלם מוחלט (ל”ת)

   אנא אני בא - עבדו עלינו

 8. 150 רבנים מי שמשתתף נהפך באותו מעמד לרב: העיידה מחפשת יוזמות איך להביא אנשים להופעה, היום יצא כבר החכמולגיה שבחורים יצאו, אולי עם לפידים  

  יהודי ולא סיקריק

  • ב'יתד נאמן' הפכו כל אברך ל'מרן', אני לא מבין, זה הלא זלזול מחפיר במרן הרב שטיינמן (ל”ת)

   מרן - שמרן, שמענדריק

 9. חייל חרדי=לראות ולקנאות.  (ל”ת)


  • אולי בלי כוונה, אבל אתה שם לב שאתה כותב כמו חרד"ק ?! (ל”ת)


 10. חייבים לרוץלכנסת  (ל”ת)

  משה

 11. נא לזכור!!!! לאחר תיקון החוק רשאי שר הבטחון לא ליישם את החוק ולתת דיחויים כמו לפני חוק טל! ובכך התרוקן החוק!  (ל”ת)

  מרן הרב שטינמן פיקח הדור

 12. לייזר דינר,, נאך אגדול  (ל”ת)

  פורים

  • הוא מכניס בכיס הקטן, את ה'מרן' של יתד נאמן, לכל אברך ושמענדריק. (ל”ת)


 13. עלינו לזכור: יש מנהיג לדור - יש הרב שטיינמן לדור. אחד יחיד ורק שדבריו קודש קדשים. לא נסור ממנו ימין ושמאל.  

  ליטאי

  • נורבגי מתוסכל (ל”ת)


  • ליטאי מתוסכל (ל”ת)


  • טוב שאתה מזכיר לנו, כי כבר שכחנו, תמשיך להזכיר, כי מה אפשר לעשות - שוכחים! (ל”ת)

   השכחן

 14. אשרי הזוכה להגן על עם ה' ולשרת בצה"ל. אור המצווה הגדולה מאיר את פני החיילים החרדים. ולכן הצלחתם ושמחתם מרנין לב כל רואה הגון.  (ל”ת)


  • אני רק מקוה שאחרי חדשיים שאתה כותב פה ולא עונים לך אני מקווה שאתה מתחיל להבין למה אתה לא שוה להיחסות 


 15. היכן הרבנים שכותבים מכתבים מחו"ל ?  

  ישראלי

  • הפלג הבני ברקי כל הרבנים עוזבים אותם עוברים לירושלמי (ל”ת)


 16. קבוצה של חולי נפש  (ל”ת)


 17. ציבור ענק, אי אפשר לזלזל בו  (ל”ת)

  רוני

  • גם המזרחי ציבור ענק, אז מה (ל”ת)


 18. עוד שחרור קיטור של זאטוטים עיוורים מלאי ארינטרסים  (ל”ת)

  דודי זיכרמן מתאבד

 19. ה' ירחם עליהם  

  שלמה

  • אתה מוסת, ועוד הרבה כמותך, אבל בא נרגע ונבין שיש גדולי הדור לכל צד, ובודאי שגדולי ישראל שבאו לכנס, לא באו לשם סתם ככה, כנראה שיש משהו מאד כואב (ל”ת)


 20. המסר: חילולי השבת בחסות ח. אפשטיין נישט גיפארלעך  (ל”ת)


 21. זהירות ממחלות לב  

  רק בריאות

 22. כינוס של ראשי ארגוני הטרור  (ל”ת)

  משה

  • אתה ממש בלחץ (ל”ת)


 23. יש כבןד הרימו אירוע מכובד מרן הגר"ש אויערבאך מרן הגרי"י קלמונביץ מרן הגב"ש דויטש  (ל”ת)


  • מה שמרן הר שטינמן עושה יהדות ב-24 שעות לא יעשו ה-3 בשנות דור (ל”ת)


 24. כואב ומתפוצץ לי הלב לראות איך הצליחו בסוף להעביר את הרבנים ודעת הקהל לצד שלהם הזהרו לכם מיום הדין  

  jki

 25. מישהו ראה בתמונות מאה חמישים רבנים??  

  יעקב

  • נורווגי לחוץ, אותנו לימדו לספור עוד בחיידר (ל”ת)


 26. למה אין כינוס על מעללי ברקת בחסות חיים אפשטיין ושות'??  

  שלמה

  • פשוט מאד, אם על גזירת הגיוס לא עושים כינוס אלא שותקים ככבשה [שחורה], מדוע שיעשו על מעללי ברקת (ל”ת)

   אנא הסבר לי, אבל בלי איבוד עשתונות

 27. קורח ועדתו. קיצוניים מטורפים  (ל”ת)

  שימי

 28. המחלוקות האלו לא יקרבו את המשיח. אולי מספיק?????  (ל”ת)


  • חרדיות לשמה. (ל”ת)