ט"ז סיון התשפ"ד
22.06.2024
למרן הגרי"ש ומרן הגר"ש

בישיבת 'כנסת שמואל' בביתר ספדו לראשי הישיבה

עצרת מספד וזכרון רבתי התקיימה בשבוע שעבר בהיכל ישיבת 'כנסת שמואל' בעיר ביתר עילית אחר כלות השלושים לסילוקו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, וביום פקודת השנה לסילוקו של מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל אשר על שמו ולזכרו נוסדה הישיבה בעת האחרונה בהכוונתו של מרן הגרי"ג זצוק"ל

בישיבת 'כנסת שמואל' בביתר ספדו לראשי הישיבה
עצרת מספד בישיבת כנסת שמואל בביתר צילום: דוד ארזני

קהל המונים של רבנן ותלמידהון בני תורה בראשות מרנן ורבנן ובמרכזם בני הישיבה הקדו' השתתפו בשבוע שעבר בעצרת נהי וזיכרון אחר כלות השלושים בסילוקו בסערה של  מרן ראש הישיבה זצוק"ל וביום פקודת השנה לסילוקו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל להתחזק בדרכם של הני מוסרי התורה בטהרה ומנחיליה לעדת ישורון מרנן מצוקי ארץ גאוני קמאי ראשי הישיבה זצ"ל אשר העמידו חמה בקומתם ועשו כל ימיהם להרבות תורה בישראל בדרכה ועיונה של תורה והעמידו דורות של תלמידים ותלמידי תלמידים אשר מהם הושתת כל עולם התורה בכל רחבי תבל.

את מעמד הזכרון והמספד פתח ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן שעורר בדבריו על כך שאין לו לקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד שזה הייתה כל מציאותם של רבותינו ראשי הישבה זיע"א להיות ספונים בבית ה' כזקנים ויושבים בישיבה, וזה החובה המוטלת עלינו כאשר אנו חפצים ללכת בדכם.

במרכז ההספד והזיכרון  אשר נערך במעמד המונים של בני הישיבה הקדו' ותושבי העיר הוקרא מכתבו המרטיט של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב פוברסקי אשר נבצר ממנו להגיע ולהשתתף בו כתב 'לתלמידי ישיבת כנסת שמואל שבעיר ביתר היקרים ה' עליהם יחיו על שם מו"ר ראש הישיבה מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל, הנאספים היום יום הזכרון המ"ד להסתלקותו כדי לדלות מדרכיו המופלאים ומדרכו המיוחדת באהבת תורה והרבצתה שהיתה משוש חייו, וגם מיחדים ההתכנסות ללמוד מדרכיו של מרן הגרי"ג אדלשטין זצ"ל. זכיתם להימנות בין מייסדי מקום תורה חדש ומפואר אשר מצורת התחלתו נראה כי עתידו מזהיר ומפואר בין היכלי התורה המובהקים מדורות, זכות גדולה מאוד היא, אך עליכם לדעת כי גם האחריות המוטלת עליכם היא רבה כי במעשיכם והנהגותיכם אתה קובעים את אופי ורוח המקום לדורות, ואכן זכות מיוחדת היתה בענין זה למרן הגר"ש ומרן הגרי"ג זצ"ל ביסודה של ישיבתינו ישיבת פוניבז' המעטירה לדורות. וענין אחד ראוי לעורר במיוחד שלא ישתכח ויזדלזל חלילה לימוד המוסר, ועד היום מהדהד באזני ניגונו המיוחד של מרן רה"י הגר"ש זצ"ל בלימוד המוסר, וכמה הי' מרבה לעודד על זה מרן הגרי"ג זצ"ל בלי הרף. ואברכם מקרב לב שתזכו לעלות ולהתגדל בתורה ובמעלותי' כראוי בדרך הנכון ותהיו גדולי וחכמי תורה מובהקים בעז"ה ומקום התורה החדש והמיוחד הזה יפרח ויעלה להיות ממקומות התורה המיוחדים בישראל, ודבר זה יהיה לו ודאי השפעה מרובה על כל העיר וישלח ברכה והצלחה לפרנסי העיר וכל המסיעים ונושאים בעול הקמת הישיבה הק' לתפארת.

לאחמ"כ נשא דברים נרגשים חתדב"נ הגאון רבי דוד לוי מראשי שיבת פוניבז' שהזכיר את מעלתם המיוחדת של רבותינו זיע"א בהעמדת תלמידים כי התורה עוברת מדור לדור ע"י לימוד של רב ותלמיד וזה הצורה להמשכיות התורה בישראל ובמעלה זו נתעלו רבותינו זיע"א מעל כל בני דורם.

משא הספד וזכרון מיוחד נשא הגאון רבי שרגא שטינמן בו עורר על החובה לדבוק בדרכם דרך האמת אשר היו חבוקים ודבוקים באהבת שמחת וחשקת התורה ואת כל זה הנחילו לדורות עולם אשר מהם הושתת כל עולם התורה והישיבות, כמו"כ ציין בדבריו את ההתרגשות שיש לדבר במקום שנושא את שמם הטהור, אשר במעט הזמן שעבר מאז נוסדה הישיבה רואים שלחלוחיתם של רבותינו זיע"א קיימת בכל עוז.

סיים את המעמד בדברי זכרון נרגשים המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל שהעלה על נס את חשיבות העמדת ישיבה על קברו לזכרו של מרן הגר"ש זצ"ל ובדרכו של מרן הגר"ג זצ"ל אשר בודאי זכותם הגדולה בתורה וירא"ש טהורה חופפת על המקום וזה יהיה זכות להיוושע במהרה בתשועת עולמים.

צפו בגלריה

הרב גרשון אדלשטיין הרב שמואל רוזובסקי הספד

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד