ח' תמוז התשפ"ד
14.07.2024

הרב שמואל רוזובסקי

בישיבת 'כנסת שמואל' בביתר ספדו לראשי הישיבה

עצרת מספד וזכרון רבתי התקיימה בשבוע שעבר בהיכל ישיבת 'כנסת שמואל' בעיר ביתר עילית אחר כלות השלושים לסילוקו של מרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל, וביום פקודת השנה לסילוקו של מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל אשר על שמו ולזכרו נוסדה הישיבה בעת האחרונה בהכוונתו של מרן הגרי"ג זצוק"ל

משה ויסברג 23.07.23

התפללו: ראש הישיבה התמוטט באמצע השיחה

רגעים של חרדה עם התקדש החג באשדוד: הגאון רבי מיכל דוד רוזובסקי, ראש ישיבת וילקומיר בעיר, התמוטט באמצע שיחה שמסר בבית כנסת ברובע ג'. לאחר ארבעים דקות החייאה הוא פונה במצב קשה לאסותא. רבי מיכל דוד בן אסתר ליבא

משה ויסברג 27.09.22
3

בגיל 100: אחותו של ראש הישיבה הלכה לעולמה

עשור אחרי פטירת בעלה הגאון רבי שמואל הכהן רוזובסקי זצ"ל ראש הכולל ללימוד קדשים הלכה לעולמה מרת יהודית רוזובסקי ע"ה אחותו של מרן ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל. הייתה בת 100 בפטירתה

משה ויסברג 26.02.22
7

תיעוד: בפוניבז' זכרו את רבי שמואל ורבי יוסף שלום

בישיבת פוניבז' בגבעת הישיבה בבני ברק, ערכו הערב עצרת זיכרון משולבת על ראש הישיבה הגר"ש רוזובסקי זצ"ל במלאת 41 שנה להסתלקותו ובמלאת שמונה שנים להסתלקותו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל. בנואמים: הגר"צ גירנהויז וראש הישיבה הגר"ש מרקוביץ. צפו בגלריה

משה ויסברג 19.07.20
3