י"ב תמוז התשפ"ד
18.07.2024

כתב אישום הוגש נגד פואד בן אליעזר

אחרי חודשי חקירה ארוכים הוחלט: כתב אישום נגד הח"כ לשעבר, וחמישה בכירים נוספים • כל הפרטים

בן אליעזר, צילום: מרים אלסטר, פלאש90
בן אליעזר, צילום: מרים אלסטר, פלאש90


פרקליטות מחוז תל אביב הגישה לבית המשפט המחוזי בעיר כתב אישום נגד ח"כ לשעבר פואד בן-אליעזר וחמישה נאשמים נוספים בשורת עבירות שוחד, איסור הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס.

חמשת הנאשמים הנוספים הן אברהם נניקשוילי, רוי מוצפי, איילת אזולאי, ג'קי בן זקן וצ'רלי יהודה. ההחלטה על הגשת כתב האישום התקבלה על ידי היועץ המשפטי לממשלה על יסוד המלצת פרקליט המדינה, שי ניצן, והמלצת פרקליטת מחוז תל אביב, ליאת בן ארי שווקי.

על פי כתב האישום, שהוגש על ידי עוה"ד שרון כהנא וסוזנה שור, בין השנים 2007 – 2014 כיהן בן אליעזר כחבר כנסת, ובחלק מן התקופה כשר בממשלות ישראל.

על פי כתב האישום, בן אליעזר דרש וקיבל סכומי כסף בעד פעולות הקשורות בתפקידיו מאנשי עסקים שונים, ובכספים אלה רכש, בין היתר, נכסי נדל"ן. בן אליעזר המיר ללא דיווח ותוך נקיטת פעולות הסוואה והסתרה, מט"ח בשווי מאות אלפי דולרים, אותו החזיק במזומן בכספות בביתו ובבנק. כמו כן, בן-אליעזר מסר הצהרות הון כוזבות ליו"ר הכנסת בכך שלא כלל דיווחים בדבר הון ונכסים שצבר, ולא הגיש דוחות לרשות המסים, תוך שהוא מעלים ממנה הכנסות חייבות במס הנובעות מניצול מעמדו כעובד ציבור בכיר.

איילת אזולאי עבדה תחת בן אליעזר בתפקידיו השונים החל משנת 1992 כמזכירה, עוזרת, מנהלת לשכה ויועצת פרלמנטרית. בכל אחד מתפקידיה הייתה אזולאי עובדת ציבור. במהלך התקופה הרלוונטית לכתב האישום, הייתה אזולאי יד ימינו ובת בריתו של בן-אליעזר, קידמה את אינטרסיו, ובמקביל את שלה, ופעלה כזרועו הארוכה.

אברהם נניקשוילי וג'קי בן זקן הינם אנשי עסקים העוסקים בתחומי האנרגיה והנדל"ן, בישראל ובחו"ל. בשנות התשעים היה בן-זקן פעיל של בן-אליעזר במפלגת העבודה. ברבות השנים, ועם הפיכתו של בן-זקן לאיש עסקים, הפכו הקשרים בין השניים לקשרים אינטרסנטיים.

בן-זקן הקפיד לשמור על קשרים גם עם אזולאי, אותה הכיר מימיו כפעיל פוליטי. נניקשוילי ובן-זקן היו שותפים בשורה של חברות בישראל, בהן חברת מנופים פיננסים לישראל בע"מ, וחברת שמן משאבי נפט וגז בע"מ.

רוי מוצפי הינו איש עסקים העוסק בתחומי הנדל"ן והטקסטיל, בישראל ובחו"ל. צ'רלי יהודה הוא בנקאי לשעבר, ומכר ותיק של בן-אליעזר, אותו הכיר באמצעות מוצפי.

החקירה בוצעה על ידי להב 433, יחד עם פקיד שומה חקירות תל-אביב ברשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון.

פירוט האישומים השונים נגד בן אליעזר
על פי האישום הראשון, בשנת 2011 פנה בן אליעזר לאיש העסקים אברהם נניקשוילי, ביקש וקיבל ממנו סך של 400,000$ (כמיליון וחצי ש"ח), וזאת תמורת פעולות שביצע בן אליעזר מתוקף תפקידו כשר התמ"ת לטובתם של איש העסקים נניקשוילי ושותפו ג'קי בן זקן. בן אליעזר הפעיל, בין היתר, את קשריו כשר שהיה הממונה על מועצת הנפט יחד עם ראשת לשכתו דאז, איילת אזולאי, לשיפור סיכוייה של חברת 'שמן' שבבעלות נניקשוילי ובן זקן, לעמוד בתנאים לקבלת רישיון קידוח באתר "מד אשדוד". רישיון הקידוח ניתן לחברת שמן לאחר לחצים שונים שהופעלו על ידי בן אליעזר, בעזרת אזולאי, ובאמצעותה, על חברי מועצת הנפט.

בנוסף, בן אליעזר חתם על תצהיר והעיד בבית המשפט מטעמו ולטובתו של נניקשוילי בהליך משפטי שניהל, שזכיה בו היתה שווה לנניקשוילי ממון רב מאד.

על פי אישום זה, מואשם בן אליעזר בלקיחת שוחד ואיסור הלבנת הון. בגין מתן התצהיר והעדות מואשם בן אליעזר בעבירה של מרמה והפרת אמונים. נניקשוילי מואשם במתן שוחד ואיסור הלבנת הון ואזולאי ובן זקן מואשמים במרמה והפרת אמונים.

על פי האישום השני, לבקשת איש העסקים רוי מוצפי, פנה בן-אליעזר לקונסול מצרים מספר פעמים על מנת להשפיע בקרב הממשל המצרי לשם קבלת אשרות לעובדי החברה שבבעלות מוצפי. בעקבות פניות אלה חידש קונסול מצרים את מתן האשרות לעובדי החברה באופן מיידי, וכל אימת שהיה בכך צורך.

בתמורה, בשנת 2011, העביר מוצפי לבקשת בן אליעזר סך של 260,000 ש"ח לרכישת מגרש עבור רעייתו ובנו של בן אליעזר בנס ציונה. בנוסף, בשנת 2012, פנה בן אליעזר למוצפי, וביקש ממנו סך של 500,000 ש"ח לצורך מימון רכישת בית ביפו. מוצפי נענה לבקשה והעביר לו את הסך האמור. בסמוך לכך, פנה בן אליעזר למוצפי פעם נוספת בדרישה לקבל סכומים נוספים הנעים בין 1,200,000 ל- 1,300,000 ש"ח לרכישת הבית ביפו. בן אליעזר הפעיל על מוצפי לחצים על מנת שיעביר את הכסף, בין אם ממקורותיו ובין אם ממקורות אחרים. מחומר הראיות עולה כי הסכום הנוסף שהתבקש לא הועבר לבסוף לבן אליעזר.

על פי אישום זה מואשם בן אליעזר בשתי עבירות של לקיחת שוחד ובאיסור הלבנת הון. מוצפי מואשם במתן שוחד ובאיסור הלבנת הון.

הלבנת הון - במהלך התקופה שבין 18.1.2011 לבין 17.6.2012 החזיק בן אליעזר סכומי מט"ח במזומן העולים במצטבר לסך 2,142,000 ₪. בתקופה האמורה ביקש בן אליעזר לעשות שימוש בכספים אלה לצורך רכישת נכסי נדל"ן, מבלי להפקיד את כספי המזומן בחשבונות הבנק שלו, כדי שלא להזדהות כמי שמחזיק ברשותו סכומים גבוהים במזומן. לצורך כך, פנה בן אליעזר מספר פעמים למכרו, צ'רלי יהודה, וביקש ממנו לבצע עבורו שירותי המרה ולהזדהות במרמה כמבקש השירות במטרה לגרום לזיהוי ודיווח לא נכון.

על פי האישום השלישי מואשמים בן אליעזר ויהודה באיסור הלבנת הון.

על פי האישום הרביעי, בהתאם לחובותיו וזכויות של בן אליעזר כח"כ, הוא הגיש בתקופה הרלוונטית הצהרות הון אשר בהן הוא נמנע במתכוון מאזכור הון ונכסים שהחזיק, ובכך הציג מצג שווא. על פי כתב האישום, במעשים אלה פגע בן אליעזר בתקינות פעולותיו של המנהל, בטוהר המידות של עובדי הציבור ובאמון הציבור בעובדי הציבור ומשרתיו. פגיעה זו הייתה מהותית וקשה נוכח רום מעמדו, סכומי הכסף הגבוהים שהוסתרו, ניצול האמון שניתן בו וחשיבותה של ההצהרה שנועדה לאפשר קיום בקרה על חברי הכנסת נבחרי הציבור, שלא יפעלו בניגוד עניינים אלא תוך שמירה על טוהר מידות ועל מנהל תקין. בכך עשה בן אליעזר במילוי תפקידו מעשה מרמה והפרת אמונים הפוגע בציבור.

על פי האישום החמישי, בין השנים 2007 – 2013, לא הגיש בן אליעזר דו"חות שנתיים כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה ועשה שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, במזיד ובכוונה להתחמק ממס. בנוסף, בן אליעזר העלים הכנסות בשווי מיליוני ש"ח שצמחו לו משוחד ומהכנסות נוספות הנובעות מניצול מעמדו כעובד ציבור בכיר.
פואד בן אליעזר עבירות מס פואד שוחד אישום

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו התפרסמו 2 תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.date_parsed }}
טען עוד