1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מדוע בחול המועד התירו מלאכת הדיוט בשונה משבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מדוע בחול המועד התירו מלאכת הדיוט בשונה משבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: גדר המלאכות המותרות לעשותם בחול המועד וכיצד?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • גדר המלאכות המותרות לעשותם בחול המועד וכיצד? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ישתמש במיני בר בפסח וכיצד יכשיר את הגז?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ישתמש במיני בר בפסח וכיצד יכשיר את הגז? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ישתמש בפלטה של כל השנה בפסח?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ישתמש בפלטה של כל השנה בפסח? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם צריך לחפש סיגריות כשרות לפסח, ומה הדין בסבון ושאר חומרי ניקיון?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם צריך לחפש סיגריות כשרות לפסח, ומה הדין בסבון ושאר חומרי ניקיון? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: היכן אין חיוב לבדוק את החמץ ומה הדין בארון חשמל?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • באיזה מקומות אין חיוב לבדוק את החמץ ומה הדין בארון חשמל? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם נתינת פתיתים בשביל בדיקת חמץ אינו גורם ברכה שאינה צריכה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם נתינת פתיתים בשביל בדיקת חמץ אינו גורם ברכה שאינה צריכה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: לאחר ניקיון יסודי שעשו הנשים בבית, מדוע נצרכים בבדיקת חמץ?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • לאחר ניקיון יסודי שעשו הנשים בבית, מדוע נצרכים בבדיקת חמץ? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדיקת חמץ השנה שלא כבכל שנה, אימתי בודקים? ומה מחפשים בבדיקה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדיקת חמץ השנה שלא כבכל שנה, אימתי בודקים? ומה מחפשים בבדיקה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הפתרון לשבת בערב פסח, מה יאכל בסעודות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הפתרון לשבת בערב פסח, מה יאכל בסעודות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בסעודה שלישית בערב פסח, מבשל או מטגן מצות - כמה זמן יחשב לבישול?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בסעודה שלישית בערב פסח, מבשל או מטגן מצות - כמה זמן יחשב לבישול? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כמה מצות חייב אדם לאכול כדי לברך המוציא ולצאת יד''ח סעודת שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כמה מצות חייב אדם לאכול כדי לברך המוציא ולצאת יד''ח סעודת שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שאוכל מצות מכונה בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יברך המוציא בסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שאוכל מצות מכונה בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יברך המוציא בסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שלא אוכל חמץ בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יבצע על הפת ויברך המוציא?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שלא אוכל חמץ בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יבצע על הפת ויברך המוציא? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה יאכל בשבת הסמוכה לפסח בשלושת הסעודות?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מה יאכל בשבת הסמוכה לפסח בשלושת הסעודות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערב פסח שחל בשבת, כיצד ינהג בחמץ?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערב פסח שחל בשבת, כיצד ינהג בחמץ? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שהשתכר בסעודת פורים, כיצד יברך ברכת המזון?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שהשתכר בסעודת פורים, כיצד יברך ברכת המזון? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ההבדל בין שתוי לשיכור לעניין התפילות בימי הפורים

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ההבדל בין שתוי לשיכור לעניין התפילות בימי הפורים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: פורים שחל ביום שישי, מתי עושים סעודת פורים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • פורים שחל ביום שישי, מתי עושים סעודת פורים? • צפו בשיעור היומי

;