1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: צלה עוף בתנור ונפלה חתיכה מהעוף על התנור, התנור נשאר בשרי ללא תקנה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • צלה עוף בתנור ונפלה חתיכה מהעוף על התנור, התנור נשאר בשרי ללא תקנה • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: השוני בין דין הכשר התנור לדין הכשר של כלים

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • השוני בין דין הכשר התנור לדין הכשר של כלים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערבב בכף חלבית מאכל בשרי ואינו יודע עם הכף בן יומו, מה דין הכף?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערבב בכף חלבית מאכל בשרי ואינו יודע עם הכף בן יומו, מה דין הכף? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערבב מאכל חלבי בכף בשרי, מה דין הכף?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערבב מאכל חלבי בכף בשרי, מה דין הכף? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ניתן להשתמש בתנור בשרי למאכל חלבי מבלי להמתין 24 שעות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ניתן להשתמש בתנור בשרי למאכל חלבי מבלי להמתין 24 שעות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד מועיל הגעלה לסיר בשרי אע''פ שחוזר ובולע את פליטתו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד מועיל הגעלה לסיר בשרי אע''פ שחוזר ובולע את פליטתו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טיגן בצל בכלי בשרי שאינו בן יומו, מה דין הבצל?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • טיגן בצל בכלי בשרי שאינו בן יומו, מה דין הבצל? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: טיגן בצל בכלי בשרי, האם יכול לאכול הבצל עם מאכל חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • טיגן בצל בכלי בשרי, האם יכול לאכול הבצל עם מאכל חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מבשל אורז בסיר שמלוכלך בבשר ישן, האם דינו בהמתנה למאכל חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מבשל אורז בסיר שמלוכלך בבשר ישן, האם דינו בהמתנה למאכל חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האופה חלות בתנור בשרי שאינו בן יומו, האם יכול לאכול עמם גבינה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האופה חלות בתנור בשרי שאינו בן יומו, האם יכול לאכול עמם גבינה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האופה חלות לשבת בתנור שהתבשל בו קודם בשרי, מה דין אותן חלות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האופה חלות לשבת בתנור שהתבשל בו קודם בשרי, מה דין אותן חלות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אכל אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם דינו כאכל בשרי וצריך להמתין בכדי לאכול חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אכל אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם דינו כאכל בשרי וצריך להמתין בכדי לאכול חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם מותר לאוכלו עם חלבי

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אורז שהתבשל בסיר בשרי, האם מותר לאוכלו עם חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: תנור חימום, האם מותר בטלטול בשבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • תנור חימום, האם מותר בטלטול בשבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יועיל תנאי בכדי לטלטל את נרות השבת אחר שכבו?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יועיל תנאי בכדי לטלטל את נרות השבת אחר שכבו? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ביאור דין שנרות השבת אשר כבו מוקדם מחמת איסור

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ביאור דין שנרות השבת אשר כבו מוקדם מחמת איסור • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין טלטול נרות השבת לאחר שכבו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין טלטול נרות השבת לאחר שכבו • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הדלקת נרות שבת ביו''ט בדין תוספת נר לבטלה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הדלקת נרות שבת ביו''ט בדין תוספת נר לבטלה • צפו בשיעור היומי

המצת האלקטרוני

הגר''ש בפסיקה: אין להדליק נרות שבת במצת אלקטרוני

המצת האלקטרוני שיצא לאחרונה במיוחד עבור הדלקת נרות שבת כתחליף להדלקה ע"י גפרורים, נמצא מדלג על הלכה מפורשת בדיני הדלקת נרות שבת • הגאון הרב שבתי לוי שליט"א רב שכונת רמת אהרן וראש כולל הליכות משה, מבאר את פסיקתו

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין בהדלקת נרות שבת - עד שיבעיר ממש את הפתילה והלהבה עולה

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • דין בהדלקת נרות שבת - עד שיבעיר ממש את הפתילה והלהבה עולה • צפו בשיעור היומי

;