1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו בשיעור היומי

חרדי בוכה. אילוסטרציה

כשנדע על מה לבכות באמת - כבר לא נזדקק לכך

הגאון הרב שבתי לוי, רב שכונת רמת אהרון בבני ברק, בשיחה מיוחדת על חורבן הבית • סיבת הבכיה לדורות • אם היינו מבינים על מה צריך לבכות, כבר לא היינו נצרכים לכך • בדורנו אנו בוכים על הטפל במקום לבכות על התורה כאשר נתחיל לבכות על התורה אז יבנה המקדש

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שגמר סעודה מפסקת ורוצה לאכול בורקס וכדומה האם זה ייחשב למנה נוספת ואסור? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מי שגמר סעודה מפסקת ורוצה לאכול בורקס וכד' האם זה יחשב למנה נוספת ואסור? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין השימוש במגבת ידיים מכובסת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין השימוש במגבת ידיים מכובסת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם גם הבגדים הפנימיים חייבים בהכנה לפני שבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם גם הבגדים הפנימיים חייבים בהכנה לפני שבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין לבישת בגד מכובס בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין לבישת בגד מכובס בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דיני כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: דיני כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי מותר לשפץ את הבית אף להרווחה גם בימי בין המיצרים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי מותר לשפץ את הבית אף להרווחה גם בימי בין המיצרים • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: 'משנכנס אב' מה אסור לקנות ומה מותר? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: 'משנכנס אב' מה אסור לקנות ומה מותר? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קנה בגד חדש האם יברך שהחיינו או לא? • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: קנה בגד חדש האם יברך שהחיינו או לא? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המברך שהחיינו על פרי חדש ע''מ מברך על האכילה או על הראיה ומה הדין האוכל בחושך • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: המברך שהחיינו על פרי חדש ע''מ מברך על האכילה או על הראיה ומה הדין האוכל בחושך • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בשבת שחלה בשלושת השבועות אפשר לומר שהחיינו • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם בשבת שחלה בשלושת השבועות אפשר לומר שהחיינו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בזמן שבין המצרים אפשר לומר ברכת שהחיינו • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם בזמן שבין המצרים אפשר לומר ברכת שהחיינו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בביאור "דין מוקצה שדחאו בידיים" • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: בביאור "דין מוקצה שדחאו בידיים" • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: גלידה המונחת במקפיא בשבת ממה יזהר כשמוציאה בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: גלידה המונחת במקפיא בשבת ממה יזהר כשמוציאה בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: תפו''א חי האם הוא מוקצה בשבת אע''פ שראוי למאכל בהמה • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: תפו''א חי האם הוא מוקצה בשבת אע''פ שראוי למאכל בהמה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מאכל בהמה הראוי לאדם האם שייך בו דיני מוקצה בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: מאכל בהמה הראוי לאדם האם שייך בו דיני מוקצה בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם מוצרי מזון הנמצאים בחנויות נחשבים למוקצה ואסורים בשבת • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם מוצרי מזון הנמצאים בחנויות נחשבים למוקצה ואסורים בשבת • צפו בשיעור היומי

;