1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין מצטער הפטור מן הסוכה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין מצטער הפטור מן הסוכה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי שהחיינו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי יברך שהחיינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ייתכן כי ע''י אגידת הלולב עם ארבעת המינים יפסל הלולב?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד ייתכן כי ע''י אגידת הלולב עם ארבעת המינים יפסל הלולב? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו? • צפו בשיעור היומי

מחלקת קורונה באיכילוב

ההוראות של הגר"ש: חולי ומחלימי הקורונה - מי חייב לצום ביום כיפור?

גדר ברור בדין ספק פיקוח נפש • מה הדין לגבי חולה קורונה • מה הדין לגבי מחלימי הקורונה, האם חייבים להתחיל את הצום • ההבדל בין אדם שיש לו תסמינים לאדם ללא תסמינים • דין יולדת ומעוברת • הגאון הרב שבתי לוי בפסק הלכה   

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין אדם שמסוגל לשרוד את עינוי הצום אלא שעלול להסתכן לאחמ''כ

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: דין אדם שמסוגל לשרוד את עינוי הצום אלא שעלול להסתכן בימים לאחמ''כ? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה, כיצד ינהג ביו''ט שני?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה כיצד ינהג ביו''ט שני? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד יעשה ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד יעשה ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד יעשה הבדלה במוצ"ש שהוא ליל יו"ט שני של ר"ה?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד יעשה הבדלה במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני של ראש השנה? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המכניס שתיה למקרר ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור יו''ט שני, מה דינו? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המכניס שתיה למקרר ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור יו''ט שני, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

המוציא חלות מהמקפיא ביו"ט ראשון של ראש השנה עבור ליל יו"ט שני, מה דינו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המוציא חלות מהמקפיא ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור ליל יו''ט שני, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

;