1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכה יומית

הלכה יומית

כלים

נופש בצימר: אילו כלים מותרים בשימוש? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נופש בצימר: אילו כלים מותרים בשימוש? • צפו בשיעור היומי

נרות שבת

שאל את הרב: סעודת שבת בחצר הצימר היכן ידליקו את הנרות? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • סעודת שבת בחצר הצימר היכן ידליקו את הנרות? • צפו בשיעור היומי

סכינים ומזלגות

שאל את הרב: סכו''ם בצימר, האם יש טעם להטבילו? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • סכו''ם בצימר, האם יש טעם להטבילו? • צפו בשיעור היומי

בית, אילוסטרציה

שבת בצימר: מהן הבעיות ההלכתיות שעלולות להיווצר? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מהן הבעיות ההלכתיות שעלולות להיווצר? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין יולדת בצום תשעה באב ומה הדין בקטנים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין יולדת בצום תשעה באב ומה הדין בקטנים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי צביעת בית מותרת לכתחילה ובגדר דבר האבד • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אימתי צביעת בית מותרת לכתחילה ובגדר דבר האבד • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין צביעת בית ענק בחדרים שאינו משתמש בהם • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין צביעת בית ענק בחדרים שאינו משתמש בהם • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין צביעת הבית או חדר המדרגות בתשעת הימים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין צביעת הבית או חדר המדרגות בתשעת הימים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין הרחבת הבית ובנייה בתשעת הימים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין הרחבת הבית ובנייה בתשעת הימים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: משנכנס אב - מה הדין בשיפוץ הבית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משנכנס אב - מה הדין בשיפוץ הבית? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין שירים בסעודת ברית • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין שירים בסעודת ברית • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בגין ריקודים בימי בין המיצרים ללא תזמורת • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בגין ריקודים בימי בין המיצרים ללא תזמורת • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: למי אפשר להקל בשמיעת שירים בימי בין המיצרים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • למי אפשר להקל בשמיעת שירים בימי בין המיצרים • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ימי בין המיצרים, מנהגי האבלות • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ימי בין המיצרים, מנהגי האבלות • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אכל מאכל בשרי ותוך כדי האוכל לקח בעזרת המזלג מהסלט המרכזי, מה דין הסלט?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אכל מאכל בשרי ותוך כדי האוכל לקח בעזרת המזלג מהסלט המרכזי, מה דין הסלט? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בישל דגים בכלי בשרי נקי, האם ישנו חשש שהדג יהפך לבשרי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בישל דגים בכלי בשרי נקי, האם ישנו חשש שהדג יהפך לבשרי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מאכל חריף בכלי בשרי שאינו בן יומו, האם מותר לאכול עם חלב?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מאכל חריף בכלי בשרי שאינו בן יומו, האם מותר לאכול עם חלב? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הכין סחוג בכלי בשרי האם יכול לאוכלו עם לחם חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הכין סחוג בכלי בשרי האם יכול לאוכלו עם לחם חלבי? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קיבל תנור יד שניה מיהודי ואינו יודע אם חלבי או בשרי, מה יעשה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • קיבל תנור יד שניה מיהודי ואינו יודע אם חלבי או בשרי, מה יעשה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד מכשירים מגשי תנור שבלעו ביבש מאכל חלבי?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד מכשירים מגשי תנור שבלעו ביבש מאכל חלבי? • צפו בשיעור היומי

;