1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכה יומית

הלכה יומית

ממטרות בגינה

מה דין ממטרות בגינה המופעלות עם שעון, בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ממטרות בגינה המופעלות עם שעון, מה דינן בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

השקייה

האם יש למחות בילד קטן שמשקה את הגינה בחצר המשותפת? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש למחות בילד קטן שמשקה את הגינה בחצר המשותפת? • צפו בשיעור היומי

מנוע מזגן בחצר

מה דין צינור מזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש לחוש לצינור המזגן שמטפטף ישירות על הגינה בשנת השמיטה? • צפו בשיעור היומי

השקיה

משקה שדהו בשביעית שלא ייפסד ומסתפק שמא מצמיח - מה דינו? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משקה שדהו בשביעית בכדי לשמר שלא יכמוש ומסתפק שמא יצמיח - מה דינו? • צפו בשיעור היומי

פרחים בחצר

כיצד יהיה מותר לנקות ולטפח את החצר - בשמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מנקה ומטפח חצרו - כיצד יהיה מותר בשמיטה? • צפו בשיעור היומי

קטיף תפוחים

האם 'פסיק רישא' שנאמר בשבת שייך גם במלאכות הקרקע בשנת השמיטה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה יהיה מותר • צפו בשיעור היומי

שדה

המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה מותר? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • המשקה שדהו בשמיטה, כיצד וכמה יהיה מותר • צפו בשיעור היומי

טרקטור

איזה סוג עבודה מותרת בקרקע בשנה השביעית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • איזה סוג עבודה מותרת בקרקע בשנה השביעית? • צפו בשיעור היומי

טרקטור

ארבע מלאכות האסורות מהתורה בשנת השמיטה • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • אלו ארבעת המלאכות האסורות מהתורה בשנת השמיטה • צפו בשיעור היומי

פלאש 90

היאך נשתמש בלולב, באתרוג ובסכך לאחר החג? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • היאך נשתמש בלולב, באתרוג ובסכך לאחר החג? • צפו בשיעור היומי

כביסה על חבל

מדוע אסור לעשות מלאכה בחוה''מ והאם מותר למיין ולהכין בגדים לכיבוס?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מדוע אסור לעשות מלאכה בחוה''מ? והאם מותר למיין ולהכין בגדים לכיבוס? • צפו בשיעור היומי

מגהץ

שאל את הרב: שכח לגהץ קודם המועד האם מותר בחול המועד? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • שכח לגהץ קודם המועד האם מותר בחול המועד? • צפו בשיעור היומי

צילום אווירי מרחפן ערב חג סוכות בישראל

'חם מהרגיל': האם זו סיבה לצאת מן הסוכה ולהיכנס למזגן בבית? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • במקרה וחם מאוד בסוכה, האם הוא בגדר 'מצטער' ופטור? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מצוות תקיעת שופר ובמה צריך להיזהר בשמיעה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מצוות תקיעת שופר ובמה צריך להיזהר בשמיעה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש הידור בצליל השופר שישמע קול יפה? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם יש הידור בצליל שמיעת השופר שישמע קול יפה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מתי השעה הטובה ביותר לומר בה סליחות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מתי השעה הטובה ביותר לומר בה סליחות? • צפו בשיעור היומי

ילדים בלונה פארק

שאל את הרב: אימתי התפילה בפארק אינה נחשבת לתפילה במניין • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: אימתי התפילה בפארק אינה נחשבת לתפילה במניין • צפו בשיעור היומי

כוס קידוש

שאל את הרב: קידוש בצימר, על מה חייב להקפיד? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: קידוש בצימר, על מה חייב להקפיד? • צפו בשיעור היומי

תרמיל ומפה

שאל את הרב: ההקפדה החשובה על בעיות שנוצרות בתפילה בטיול • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: ההקפדה החשובה על בעיות שנוצרות בתפילה בטיול • צפו בשיעור היומי

אילוסטרציה

שאל את הרב: בריכה בצימר - האם מותר להיכנס אליה בשבת? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • והפעם: בריכה שבצימר - האם מותר להיכנס אליה בשבת? • צפו בשיעור היומי

;