1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכה יומית

הלכה יומית

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם במנהג שכל בני הבית טועמים מכוס הקידוש

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם במנהג שכל בני הבית טועמים מן הכוס של הקידוש בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בקידוש ליל שבת - האם עדיף להמתין לבן שיחזור מהישיבה, ולאחר את הקידוש?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בקידוש ליל שבת - האם עדיף להמתין לבן שיחזור מהישיבה, ולאחר את הקידוש? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שאסור טעום אפי' מאכל עראי לפני הקידוש בליל שבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הטעם שצריך להזדרז בליל שבת ולקדש מיד לאחר התפילה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין מצטער הפטור מן הסוכה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין מצטער הפטור מן הסוכה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי שהחיינו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי יברך שהחיינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ייתכן כי ע''י אגידת הלולב עם ארבעת המינים יפסל הלולב?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד ייתכן כי ע''י אגידת הלולב עם ארבעת המינים יפסל הלולב? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין אדם שמסוגל לשרוד את עינוי הצום אלא שעלול להסתכן לאחמ''כ

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: דין אדם שמסוגל לשרוד את עינוי הצום אלא שעלול להסתכן בימים לאחמ''כ? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה, כיצד ינהג ביו''ט שני?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה כיצד ינהג ביו''ט שני? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד יעשה ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד יעשה ברכת בורא מאורי האש במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד יעשה הבדלה במוצ"ש שהוא ליל יו"ט שני של ר"ה?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד יעשה הבדלה במוצאי שבת שהוא ליל יו''ט שני של ראש השנה? • צפו בשיעור היומי

;