1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכה יומית

הלכה יומית

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שגמר סעודה מפסקת ורוצה לאכול בורקס וכדומה האם זה ייחשב למנה נוספת ואסור? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מי שגמר סעודה מפסקת ורוצה לאכול בורקס וכד' האם זה יחשב למנה נוספת ואסור? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין השימוש במגבת ידיים מכובסת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין השימוש במגבת ידיים מכובסת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם גם הבגדים הפנימיים חייבים בהכנה לפני שבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם גם הבגדים הפנימיים חייבים בהכנה לפני שבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין לבישת בגד מכובס בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין לבישת בגד מכובס בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דיני כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: דיני כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו ט' באב • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי מותר לשפץ את הבית אף להרווחה גם בימי בין המיצרים • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי מותר לשפץ את הבית אף להרווחה גם בימי בין המיצרים • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: 'משנכנס אב' מה אסור לקנות ומה מותר? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: 'משנכנס אב' מה אסור לקנות ומה מותר? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: קנה בגד חדש האם יברך שהחיינו או לא? • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: קנה בגד חדש האם יברך שהחיינו או לא? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המברך שהחיינו על פרי חדש ע''מ מברך על האכילה או על הראיה ומה הדין האוכל בחושך • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: המברך שהחיינו על פרי חדש ע''מ מברך על האכילה או על הראיה ומה הדין האוכל בחושך • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בשבת שחלה בשלושת השבועות אפשר לומר שהחיינו • צפו

בחדרי חרדים מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הושא השיעור: האם בשבת שחלה בשלושת השבועות אפשר לומר שהחיינו • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דין נתינת כלי בכדי שיעלו עליו האפרוחים • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דין נתינת כלי בכדי שיעלו עליו האפרוחים • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ביאור דין איסור ביטול כלי מהיכנו בשבת • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: ביאור דין איסור ביטול כלי מהיכנו בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שאין הפסולת בגמר האכילה אינה עושה את השולחן לבסיס • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: הטעם שאין הפסולת בגמר האכילה אינה עושה את השולחן לבסיס • צפו בשיעור היומי.

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: באיזה אופנים מותר לטלטל מכשירי כתיבה בשבת • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: באיזה אופנים מותר לטלטל מכשירי כתיבה בשבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הטעם שלא צריך לכבות האורות בבית • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: הטעם שלא צריך לכבות האורות בבית בעת הדלקת נרות שבת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: למה מועיל עירוב תבשילין • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: למה מועיל עירוב תבשילין • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אם אכל אחד מבני הבית את העירוב • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: אם אכל אחד מבני הבית את העירוב • צפו בשיעור היומי

;