1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכה יומית

הלכה יומית

הגאון הרב שבתי לוי

הזריזים שממהרים תוך החג להעלות הכלים של פסח למחסן

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדין הזריזים שממהרים תוך החג להעלות הכלים של פסח למחסן • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מדוע בחול המועד התירו מלאכת הדיוט בשונה משבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מדוע בחול המועד התירו מלאכת הדיוט בשונה משבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: גדר המלאכות המותרות לעשותם בחול המועד וכיצד?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • גדר המלאכות המותרות לעשותם בחול המועד וכיצד? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה ברכתה של מצה מטוגנת בפסח?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מה ברכתה של מצה מטוגנת בפסח? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ישתמש במיני בר בפסח וכיצד יכשיר את הגז?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ישתמש במיני בר בפסח וכיצד יכשיר את הגז? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד ישתמש בפלטה של כל השנה בפסח?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כיצד ישתמש בפלטה של כל השנה בפסח? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם צריך לחפש סיגריות כשרות לפסח, ומה הדין בסבון ושאר חומרי ניקיון?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם צריך לחפש סיגריות כשרות לפסח, ומה הדין בסבון ושאר חומרי ניקיון? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: היכן אין חיוב לבדוק את החמץ ומה הדין בארון חשמל?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • באיזה מקומות אין חיוב לבדוק את החמץ ומה הדין בארון חשמל? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם נתינת פתיתים בשביל בדיקת חמץ אינו גורם ברכה שאינה צריכה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • האם נתינת פתיתים בשביל בדיקת חמץ אינו גורם ברכה שאינה צריכה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: לאחר ניקיון יסודי שעשו הנשים בבית, מדוע נצרכים בבדיקת חמץ?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • לאחר ניקיון יסודי שעשו הנשים בבית, מדוע נצרכים בבדיקת חמץ? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדיקת חמץ השנה שלא כבכל שנה, אימתי בודקים? ומה מחפשים בבדיקה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בדיקת חמץ השנה שלא כבכל שנה, אימתי בודקים? ומה מחפשים בבדיקה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הפתרון לשבת בערב פסח, מה יאכל בסעודות?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הפתרון לשבת בערב פסח, מה יאכל בסעודות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בסעודה שלישית בערב פסח, מבשל או מטגן מצות - כמה זמן יחשב לבישול?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • בסעודה שלישית בערב פסח, מבשל או מטגן מצות - כמה זמן יחשב לבישול? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כמה מצות חייב אדם לאכול כדי לברך המוציא ולצאת יד''ח סעודת שבת?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • כמה מצות חייב אדם לאכול כדי לברך המוציא ולצאת יד''ח סעודת שבת? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שאוכל מצות מכונה בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יברך המוציא בסעודה?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שאוכל מצות מכונה בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יברך המוציא בסעודה? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מי שלא אוכל חמץ בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יבצע על הפת ויברך המוציא?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מי שלא אוכל חמץ בשבת הסמוכה לפסח, כיצד יבצע על הפת ויברך המוציא? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה יאכל בשבת הסמוכה לפסח בשלושת הסעודות?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • מה יאכל בשבת הסמוכה לפסח בשלושת הסעודות? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ערב פסח שחל בשבת, כיצד ינהג בחמץ?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • ערב פסח שחל בשבת, כיצד ינהג בחמץ? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים?

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • משלוח מנות ומתנות לאביונים - כמה מנות ולכמה אביונים? • צפו בשיעור היומי

הגאון הרב שבתי לוי

הלכה יומית: דיני קריאת המגילה והשליח ציבור

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • דיני קריאת המגילה והשליח ציבור • צפו בשיעור היומי

;