ח' תמוז התשפ"ד
14.07.2024

סגנים

סגנים ליו"ר הכנסת? - לא פחות מעשרה

מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק לפיה במהלך כהונתה של הכנסת התשע-עשרה יועלה מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת לעשרה, כדי לאפשר ייצוג רחב יותר בנשיאות הכנסת

שרי רוט, בחדרי חרדים 01.08.13