כ"א אייר התשפ"ד
29.05.2024

הבורסה ליהלומים

היהלומן הורשע בהעלמת יותר ממיליון דולר

יהלומן חברת יהלומי נ.ר פאודר הורשעו בעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס וכן בעבירות של רישום כוזב בספרי תאגיד בכוונה לרמות | ביצעו מכירת יהלומים בסכום העולה על מיליון דולר

אלי שלזינגר 05.03.20