ט"ו סיון התשפ"ד
21.06.2024

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף מה

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף מה • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 12.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף מד

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף מד • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 10.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף מב

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף מב • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 08.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף מא

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף מא • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 07.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף מ

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף מ • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 06.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף לו

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף לו • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 02.05.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף ל

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף ל • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 25.04.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף כט

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף כט • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 24.04.19

השיעור היומי בירושלמי - תרומות דף כ

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, במסכת תרומות דף כ • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 14.04.19