י' סיון התשפ"ד
16.06.2024

הרב ישראל מאיר ראני

האזינו לדף היומי הירושלמי - פאה דפים לו-לז

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום, רביעי יג כסלו תשע"ט - מסיימים את מסכת פאה בדפים לו-לז • האזינו

בחדרי חרדים 21.11.18

האזינו לדף היומי הירושלמי - פאה דף לה

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום שני יא כסלו תשע"ט - מסכת פאה דף לה • האזינו

בחדרי חרדים 19.11.18

האזינו לדף היומי הירושלמי - פאה דף לד

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום ראשון י' כסלו תשע"ט - מסכת פאה דף לד • האזינו

בחדרי חרדים 18.11.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - פאה דף לג

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום שישי ח' כסלו תשע"ט - מסכת פאה דף לג • האזינו

בחדרי חרדים 16.11.18

האזינו לשיעור בדף היומי בירושלמי - פאה לב

מיוחד ב'בחדרי חרדים' • האזינו לשיעור קצר, בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי מפי הרב ישראל מאיר ראני • והיום: יום חמישי ז' כסלו תשע"ט - מסכת פאה דף לב • האזינו

בחדרי חרדים 15.11.18

האזינו לדף היומי הירושלמי - פאה דף כח

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום חמישי ל' חשון תשע"ט - מסכת פאה דף כח • האזינו

בחדרי חרדים 11.11.18

האזינו לדף היומי הירושלמי - פאה דף כ"ז

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום חמישי ל' חשון תשע"ט - מסכת פאה דף כ"ז • האזינו

בחדרי חרדים 09.11.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - פאה דף כו

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום חמישי ל' חשון תשע"ט - מסכת פאה דף כ"ו • האזינו

בחדרי חרדים 08.11.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - פאה דף כה

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום רביעי כ,ט חשון תשע"ט - מסכת פאה דף כה • האזינו

בחדרי חרדים 07.11.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - מסכת פאה דף כד

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום שלישי כ"ח חשון תשע"ט, מסכת פאה דף כד | האזינו

בחדרי חרדים 06.11.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - פאה דף כג

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום שני כז' חשון תשע"ט מסכת פאה דף כג • האזינו

בחדרי חרדים 05.11.18

האזינו לדף היומי הירושלמי - מסכת פאה דף יב

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום חמישי טז חשון תשע"ט מסכת פאה דף יב • האזינו

בחדרי חרדים 25.10.18

האזינו לדף היומי בירושלמי - מסכת פאה דפים י-יא

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום רביעי טו' חשון תשע"ט מסכת פאה דפים י-יא • האזינו

בחדרי חרדים 24.10.18

האזינו: דף היומי ירושלמי - פאה דף ב'

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום רביעי ז' חשון תשע"ט מסכת פאה דף ב • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני 17.10.18

האזינו: דף היומי בירושלמי - ברכות דף נה

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הדף היומי הירושלמי • הרב ישראל מאיר ראני מגיש: שיעור קצר בהיר ומתומצת בדף היומי הירושלמי • והיום: יום שני כ"ט תשרי תשע"ט - מסכת ברכות דף נה • האזינו

בחדרי חרדים 08.10.18
<< 1 2 3 4 5 6 7 8