1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב ישראל מאיר ראני

הרב ישראל מאיר ראני

אירוע יוקרתי. אילוסטרציה

נישאו בחתונה רפורמית, התחרטו וביקשו להינשא מיד

הם עלו ממדינות חבר העמים ללא חברים ומשפחה ונישאו בחתונה רפורמית, אלא שלפני שבוע התעורר בהם הזיק היהודי והם פנו בבהילות וביקשו להסדיר מיידית את נישואיהם • כולם גויסו במהירות שיא, מרב ועדי נישואין ועד צלם ונותני שירות, והחתונה הכשרה התקיימה לשמחת לבם של הזוג המאושר

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף לג

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף לג • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף לב

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף לב • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף לא

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף לא • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף ל

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף ל • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כט

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כט • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כח

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כח • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כז

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כז • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כו

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כו • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דפים כד-כה

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דפים כד-כה • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כג

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כג • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כב

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כב • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כא

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כא • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף כ

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף כ • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף יט

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף יט • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף יח

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף יח • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף יז

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף יז • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דפים טו-טז

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דפים טו-טז • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דף יד

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דף יד • האזינו

הרב ישראל מאיר ראני

השיעור היומי בירושלמי - מעשר שני דפים יב-יג

מיוחד ב'בחדרי חרדים': הרב ישראל מאיר ראני מגיש שיעור קצר, בהיר ומתומצת בתלמוד הירושלמי • והיום, מסכת מעשר שני דפים יב-יג • האזינו

;