1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. בלעם

בלעם

הרב הצדיק שאול יורוביץ

פרשת בלק: בין ראייה לדיבור – בין משה לבלעם

בכדי לעמוד על דמותו של משה רבנו לעומת דמותו השלילית של בלעם הרשע, יש להתבונן קצת בתפקידם של כוח הראייה וכוח הדיבור • הרב שאול יורוביץ עם דבר תורה לפרשת השבוע

בלעם רצה "מות ישרים" ולא "חיי ישרים"

ממעשי בלעם שרימה את עצמו, עלינו ללמוד גם לגבינו - רק מי שחי חיי ישרים, הוא שימות מיתת ישרים

המסר: עין טובה

טורו של הרב ישראל אברמובסקי, ראש בית מדרש 'תורה והלכה'

בכל לבבך: לעבוד את ה' בשני היצרים • טור

הרב ישראל אברמובסקי, ראש בית מדרש 'תורה והלכה' על מוסר ההשכל שיש ללמוד מטעויותיו של בלעם הרשע

בלעם רצה "מות ישרים" ולא "חיי ישרים" • טור

שתי טעויות מרות ישנן: אין מות ישרים בלי חיים נכוחים, ואין ילדים צדיקים אם הוריהם מזלזלים במצוות

לכל הפחות שיהיה רצון טוב • מאמר

בדרך שאדם רוצה לילך - בה מוליכין אותו, בין אם מדובר בדרך הטוב, או חלילה בדרכו של בלעם הרשע

;