• מי שאוכל תערובת אורז עם בשר וירקות, על מה יברך • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שאוכל תערובת אורז עם בשר וירקות, על מה יברך ומי מהם ייחשב לעיקר • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • על מה יברך אדם, כשאוכל תערובת של שני מינים יחד • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על מה יברך אדם, כשאוכל תערובת של שני מינים יחד • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מי שרוצה לאכול את הטפל לפני העיקר, מה יברך • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שרוצה לאכול את הטפל לפני העיקר, מה יברך • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • איך מחליטים מהו העיקר בסעודה שעליו יברך ומי הטפל בסעודה? צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: איך מחליטים מהו העיקר בסעודה שעליו יברך ומי הטפל בסעודה• צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • אוכל דג מלוח וקרקר - על מי מהם יברך? • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: אוכל דג מלוח וקרקר - על מי מהם יברך? • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כשיש לאדם כוונה ליהנות מן הטפלה - האם צריך לברך בנפרד • צפו

  בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כשיש לאדם כוונה להנות מן הטפלה (הפת) האם צריך לברך ברכת הפת בנפרד • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • התנאי העיקרי לדין שעיקר פוטר את הטפלה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: התנאי העיקרי לדין שעיקר פוטר את הטפלה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כיצד יתכן לברך על לחם ברכת שהכל? • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כיצד יתכן לברך על לחם ברכת שהכל? • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • דין פתיחת גגון ולבישת כובע בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דין פתיחת גגון ולבישת כובע בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • דין פתיחת שמשיה שעל גבי השולחן בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: פתיחת שמשיה שעל גבי השולחן בשבת ומה שונה מדין מטריה בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • ההלכה היומית: דין המטריה בשבת וטעם האיסור • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דין המטריה בשבת וטעם האיסור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • דיני הקשת וברכתה • צפו בשיעור של הרב שבתאי לוי

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דיני הקשת וברכתה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה הדין: כשלא נתפזרו העננים וישן שנת קבע בלילה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה הדין כשלא נתפזרו העננים וישן שנת קבע בלילה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה הדין אם התפזרו העננים, האם צריך לברך שוב על הברק שבא מחדש • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה הדין אם התפזרו העננים, האם צריך לברך שוב על הברק שבא מחדש • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מי שלא בירך על הברק הראשון, האם יכול לברך על השני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שלא בירך על הברק הראשון, האם יכול לברך על הברק השני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

;