• האם מותר לרמוז לגוי בשבת שידליק האור בחדר • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר לרמוז לגוי בשבת שאני רוצה שידליק האור בחדר • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לרמוז לגוי על ידי סיפור • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם אפשר לספר לגוי בשבת ששכחתי להדליק את המזגן בשבת ועל ידי זה יבין וידליק • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האופנים שבהם מותר לדבר עם גוי בשבת לצורך ישראל • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האופנים שבהם מותר לדבר עם גוי בשבת לצורך ישראל • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לומר לגוי ביום חמישי לעשות בשבת מלאכות • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר לומר לגוי ביום חמישי לעשות בשבת מלאכות • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • באיסור לומר לגוי לעשות תיקונים בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה הטעם שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה לישראל בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מדוע אסור לומר לגוי לעשות מלאכה לישראל בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה הטעם שאסור לומר לגוי לעשות מלאכה לישראל בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לפתוח שקית שוקו ע''י מספריים בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר לפתוח שקית שוקו ע''י מספרים בשבת • צפו בשיעור היומי

  1

  בחדרי חרדים

 • צפו בהלכה היומית: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת

   'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו בהלכה היומית: לפניו זיתים ותמרים - על מה יברך 

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שיש לפניו זיתים ותמרים ואינו חפץ בזיתים היכול לקפוץ ולברך על התמרים • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו בהלכה היומית: דיני קדימה בברכות

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כשמונחים לפניו כמה מיני פירות, ופירות האדמה יותר קרובים אליו מפירות העץ, על מה יברך קודם • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: מתי לא נאמרת ההלכה של מין שבעה קודם

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מתי לא נאמרת ההלכה של מין שבעה קודם • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: חבורה שיושבים לאכול מיני פירות, כיצד ינהגו?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: חבורה שיושבים לאכול מיני פירות, כיצד ינהגו? • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: האם דיני קדימה שייכים גם באכילת הפירות?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם דיני קדימה שייכים גם באכילת הפירות • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כשיש על השולחן כמה סוגי פירות - על מי יברך תחילה?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כשיש על השולחן כמה סוגי פירות על מי יברך תחילה • צפו בשיעור היומי

  1

  בחדרי חרדים

 • מילקשייק שיש בתוכו עוגיות טחונות - מה ברכתו?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מילקשייק שיש בתוכו עוגיות טחונות מה ברכתו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים