• הלכה יומית: למי מותר לגהץ בחוה''מ ולמי אסור

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: למי מותר לגהץ בחוה''מ ולמי אסור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה דינה של סוכה שמכוסה קצת בגלל הסוכה שמעליה?

  הלכה יומית ליום ראשון מפי הגאון הרב שבתי לוי שליט''א. שתי סוכות זו מעל זו, וסכך העליונה מכסה קצת על הסוכה התחתונה - מה דינה? צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: על מי נאמר "מצטער פטור מן הסוכה"

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: הלכה יומית: על מי נאמר "מצטער פטור מן הסוכה" • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מי שחושש שאם יצום, אחר כמה ימים יכנס לסכנה - מה דינו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שחושש שאם יצום ביו"כ, אחר כמה ימים יכנס לסכנה, מה דינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • שני רופאים אומרים לחולה לא לצום ומאה כן לצום מה הדין

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: שני רופאים אומרים לחולה לא לצום ביום כיפור ומאה רופאים אומרים לו לצום. מה הדין • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין הרחת בשמים ביום כיפור • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין הרחת בשמים ביום כיפור • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בהבנת הדין שאם תיקן תוך כדי דיבור יצא • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בהבנת הדין שאם תיקן תוך כדי דיבור יצא • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: טעה ולא אמר 'המלך המשפט' - מה דינו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: טעה ולא אמר 'המלך המשפט', מה דינו • צפו• צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • אמר 'הא-ל הקדוש' ושכח לתקן - מה דינו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: באמר 'הא-ל הקדוש' ושכח לתקן - מה דינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להוציא חלה מהמקפיא מיו"ט ליו"ט שני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין הוצאת חלה מהמקפיא ביו"ט ראשון בעבור ליל יו"ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • צפו: הלכות הנוגעות לראש השנה מפי הרב שבתי לוי

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: על איזה פרי יכול לברך שהחיינו? שמע תקיעות מבית כנסת סמוך תוך כדי תקיעות בבית כנסת שלו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין הכנסת מים למקרר מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין הכנסת מים למקרר מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: איזו הכנה אסורה מיו''ט לחבירו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: איזו הכנה אסורה מיו''ט לחבירו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין איסור הכנה מיו''ט ראשון ליו''ט שני

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין איסור הכנה מיו''ט ראשון ליו''ט שני • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: השומע תקיעות ממנין סמוך, האם יוצא יד"ח

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הגאון רבי שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: המתפלל בכותל בר"ה ושומע תקיעות ובאמצע שומע תקיעות ממנין אחר האם יוצא יד"ח • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים