• האם יש אפשרות לבקש שלא לצאת יד"ח הדלקת נר חנוכה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם יש אפשרות לבני הבית לבקש שלא לצאת יד"ח הדלקת נרות חנוכה של בעה"ב • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: מצות נחשבות למוקצה מחמת חסרון כיס • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: הלכה יומית: מצות נחשבות למוקצה מחמת חסרון כיס • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להראות לחבירו אתרוג בשבת שלפני סוכות • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר להראות לחבירו אתרוג בשבת שלפני סוכות • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כלי פסח האם מותר להשתמש בהם בשבת רגילה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כלי פסח האם מותר להשתמש בהם בשבת רגילה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • אוכל העומד לסחורה האם מותר לאכול ממנו בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: אוכל העומד לסחורה האם מותר לאכול ממנו בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כלים העומדים לסחורה בחנות האם מותר להשתמש בהם בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כלים העומדים לסחורה בחנות האם מותר להשתמש בהם בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: האם כוס קידוש נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום:האם כוס קידוש נחשבת למוקצה מחמת חסרון כיס • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: איזה דברים יש חסרון כיס בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: איזה דברים יש חסרון כיס בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: מהו הגדר של מוקצה מחמת חסרון כיס • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מהו הגדר של מוקצה מחמת חסרון כיס • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כלים חד פעמיים מלוכלכים, האם מותר לקחתם מהשולחן לפח • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כלים חד פעמיים מלוכלכים האם מותר לקחתם מהשולחן לפח • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • קופסת שימורים מרוקנת האם מותר לקחתה מהשיש לפח בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: קופסת שימורים מרוקנת האם מותר לקחתה מהשיש לפח בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מדוע יש להתרחק מאוד מאכילת גרעיני חמניה בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מדוע יש להתרחק מאוד מאכילת גרעיני חמניה בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • ההבדל בין טלטול בשבת של קליפות גרעיני חמניה לעומת גרעיני דלעת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מה הבדל בין טלטול קליפות גרעיני חמניה לבין גרעיני דלעת • צפו בשיעור היומי

  1

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לטלטל בשבת מאכל הראוי לבנ''א אך אינו מעושר • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר לטלטל בשבת מאכל הראוי לבני אדם, אך אינו מעושר • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר לתושב בני ברק לטלטל אוכל הראוי לכלבים • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שגר בבני ברק שאין מצויים בה הכלבים, האם מותר לו לטלטל אוכל הראוי לכלבים • צפו בשיעור היומי

  1

  בחדרי חרדים