תל אביב 27° באר שבע 28° חיפה 28° ירושלים 27°
כ' אדר א' התשפ"ד
29.02.2024
גיהוץ, שטיפת הרכב וגילוח השפם

שו"ת בהלכות חול המועד המלאכות האסורות והמותרות

אלו מלאכות אסורות בחול המועד ואלו מלאכות מותרות, האם מותר לסגור חוזה לקניית דירה ומה הדין בקניית רכב. שו"ת קצר שנכתב עבור רשת 'דרך המלך' מהגאון הרב שבתי לוי רבה של שכונת רמת אהרן ב"ב וראש מוסדות הליכות משה

שו"ת בהלכות חול המועד המלאכות האסורות והמותרות
הרב שבתי לוי צילום: באדיבות המצלם

שו''ת קצרצר בהלכות אקטואליות לחול המועד מפי הגאון הרב שבתי לוי רבה של רמת אהרן ב''ב וראש מוסדות הליכות משה

מלאכות האסורות והמותרות:

קניית בגדים וכלים במועד:

סחורה המזדמנת במועד בזול, ויודע שאחר המועד לא יוכל להשיגה כלל או שלא יוכל לקנותה במחיר מוזל זה, מותר לקנותה במועד.

להפקיד כסף בבנק בחול המועד:

אדם שיש לו מינוס בחשבון הבנק מותר לו להפקיד כסף בבנק, וכן מותר להפקיד כסף בבנק אם חושש שכספו ייגנב אם יישאר בביתו. אולם כ''ז דווקא אם הכסף ניתן לו בחול המועד או שלא הספיק להפקידו קודם החג מפני אונס, אך אם לא קרהו אונס אלא שלא הפקידו מפני ששייר  בכוונה מלאכה זו למועד אסור להפקידו במועד.

תשלום חשבון חשמל מים וארנונה:

מותר לשלם חשבונות חשמל, טלפון וכיו''ב אם הגיע זמן הפירעון במועד, אולם אם היתה לו אפשרות לשלם קודם המועד וכגון שיש בידו הסכום הנדרש ואין לו מזה הפסד אם ישלם קודם, יש לשלם את החשבונות קודם המועד.

סגירת חוזה על קניית דירה או קניית רכב:

מותר לעשות חוזה על קניית דירה או רכב אם אין המוכר מוכן להמתין עד אחר המועד או שיש חשש שהמוכר הוא אדם שאינו אמין ויש חשש שמא ימכרנה לאחר אם יתן לו מחיר גבוה יותר.

שכיר שחייב לעבוד גם בחול המועד:

פועל בבית חרושת שבעה''ב דורש ממנו לעבוד בחוה''מ ואם יסרב יפטר אותו לצמיתות, מותר לו לעבוד בחול המועד שהוי דבר האבד כלפי הפועל. אבל פועל שאינו מחויב לעבוד אלא רק יפסיד את אותם ימים שלא עבד מהמשכורת, אסור לו לעבוד בחול המועד.

גילוח ותספורת בחול המועד:

מי שרגיל לגלח כל יום האם הותר לו לגלח גם בחול המועד?

אסור לגלח הזקן בחול המועד אף לנוהגים כיום לגלח כל יום או יומיים דאין אחר הגזירה ולא כלום.

גילוח השפם:

מותר לספר שיער השפם ואפילו אינו מעכב את אכילתו. ומותר לגלח בפרהסיה דלא גזרו על שיער השפם

מגלח משום שמציק לו הזקן:

לא אסרו גילוח השיער אלא כשעושה כן מחמת ייפוי עצמו, דבזה גזרו שיגלח מערב יו''ט ולא בחול המועד, כדי שלא יכנס לרגל כשהוא מנוול, אבל כל שמגלח משום רפואה והיזק וכגון שיש לו פצעים בראשו ומחמת כן צריך לגלח שערו אין לאסור בזה כלל, ויעשה כן בצנעה.

לגזוז שערה אחת ששכח להורידה בזמן הגילוח:

לא אסרו אלא כשמגלח כל ראשו וכיו''ב, אבל מי שכבר התגלח בערב הרגל ובחול המועד רואה שערה או שניים ששכח להוריד, מותר לו לגלחן בחולו של מועד.

סירוק השיער המביא לידי תלישה האם הוי בכלל מגלח שאסור במועד:

מותר לסרק השיער בחול המועד ואף שבוודאי משיר קצת מהשיער מ''מ אין בזה איסור.

דיני כיבוס במועד:

כיבוס ע"י מגבון או חומר בחול המועד:

מי שכיבס את בגדיו בערב יו"ט ונכנס לחג ברוב פאר והדר, אלא שבחוה"מ נפל לכלוך על בגדו ולכלכו. אף שאסור לו לכבס את בגדו זה, מ"מ מותר לו לתת מים או שאר דברים על מקום הכתם בלבד ע"מ להסירו ובתנאי שזקוק לבגד זה במועד.

מי שיש לו רק בגד אחד ונתלכלך:

מי שאין לו אלא בגד אחד מותר לו לכבסו במועד.

נתלכלך לו הבגד היפה ביותר:

מי שיש לו שני בגדים ואחד יפה יותר מן האחר, אך באמת שניהם יפים ומכובדים לילך עמם ברגל והתלכלך לו הבגד הנאה יותר, אסור לו לכבסו במועד משום שהוא נאה יותר, אלא ילבש את הבגד הפחות יפה ולא יכבס את הבגד הנאה.

כיבוס מגבות הידיים שבביתו:

מותר לכבס מגבות בחול המועד, למי שכלו לו כל מגבותיו ורגיל להחליף המגבות בתדירות גבוהה ביום חול, אבל אם אינו רגיל להחליף אסור.

קטנים שמלכלכים מאיזה גיל אסור לכבס?

קטן עד גיל שמונה אינו בכלל גזירת הכיבוס. מגיל שמונה או תשע עד לגיל 13 גם הוא בכלל גזירת כיבוס כיוון שיודע לשמור על בגדיו שלא יתכלכלו במועד.

צחצוח נעליים בחול המועד:

מותר לצחצח הנעליים בחול המועד במשחת נעליים כמו שעושה ביום חול.

גיהוץ בחול המועד:

מותר לגהץ בחול המועד ולא היה דבר זה בכלל גזירת כיבוס ואין לאסור זאת משום שזה מלאכת אומן, מפני שכיום כל אדם יודע לגהץ ע"י המגהץ ונהפך דינו למלאכת הדיוט המותרת לצורך המועד. אולם, כ''ז כשלא היה לו זמן לגהץ לפני המועד, אבל אם היה לו זמן ושייר המלאכה בכוונה למועד אסור.

פיצוץ מים בצינור בבית או בחצר האם מותר לתקן בחול המועד ע''י אומן?

אף שכל המלאכות נאסרו בחול המועד. מ''מ אם הוא דבר האבד דהיינו שימתין עם התיקון עד לאחר המועד יהיה לו מכך הפסד, מותר. הלכך, צינור מים שהתפוצץ מותר לתקנו מיד במועד. אלא שכל ההיתר דווקא לצורך התיקון שממנו נבע ההפסד, אבל לאחר שגמר לתקן וכבר אין המים יוצאים, אסור לו להמשיך לגמור ולרצף את המקום בו היה הפיצוץ, דזה לא הותר במועד.

דינים כלליים

שטיפת הרכב בחול המועד:

מותר לשטוף הרכב בחול המועד כשעושה כן לניקיון הרגיל, דהואיל ואינו רוצה לנסוע ברכב שאינו שטוף הו"ל צורך המועד. וכמו שמותר לשטוף את ביתו שמותר במועד. ואף שעי"ז צריך לעשות מלאכות גמורות כגון סחיטה או הבערה.

תיקון פנצ'ר בחול המועד:

מותר לתקן פנצ'ר בחול המועד מכיוון שהוי מלאכת הדיוט ואינה צריכה דיוק.

תפירת כפתור שנפל מהחולצה:

גם אומן מותר בתפירת כפתור שנפל מהחולצה דכיוון שהכל יודעים לתפור כפתור אין הוא נחשב לאומן ואין צריך לעשות שינוי בתפירתו.

להצטרפות לקבוצות 'דרך המלך' לחצו כאן >>

ההלכות מתוך קבוצות הוואצאפ של 'דרך המלך' שהובאו מתוך הספר מועדי ה' להגאון רבי שבתי לוי שליט''א

הלכות חול המועד הרב שבתי לוי

art

'בחדרי' גם ברשתות החברתיות - הצטרפו!

הוספת תגובה

לכתבה זו טרם התפרסמו תגובות

תגובות

הוסיפו תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }} | {{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }} | {{ reply.date_parsed }}
טען עוד