1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הלכות

הלכות

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: אימתי מניין החצרות יחשב לתפילה במניין? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין מחיאת כפיים וריקודים בחג שמחת תורה • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם אפשר לעשות את ההקפות של הושענא רבה קודם תפילת שחרית? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המקשט סוכתו בפירות ונפלו תוך המועד על הקרקע האם יכול לטלטלם? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין המקשט סוכתו בפירות ורוצה תוך המועד לטעום מאחד מהם • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המעדיף לישב בביתו מלישב בסוכה, האם הוי בכלל מצטער? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי שהחיינו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בדין קידוש של ערב החג, מתי יברך לישב בסוכה ומתי יברך שהחיינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם יש טעם בבדיקת אתרוג עם זכוכית מגדלת? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: מה כדאי לבדוק היטב באתרוג לפני קנייתו? • צפו בשיעור היומי

מחלקת קורונה באיכילוב

ההוראות של הגר"ש: חולי ומחלימי הקורונה - מי חייב לצום ביום כיפור?

גדר ברור בדין ספק פיקוח נפש • מה הדין לגבי חולה קורונה • מה הדין לגבי מחלימי הקורונה, האם חייבים להתחיל את הצום • ההבדל בין אדם שיש לו תסמינים לאדם ללא תסמינים • דין יולדת ומעוברת • הגאון הרב שבתי לוי בפסק הלכה   

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו

'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: ההבדל ביום הכיפורים בין עינוי נפש לבין אובדן נפש? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה, כיצד ינהג ביו''ט שני?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: הנוהג להדליק נרות יו''ט ושבת כמספר בני המשפחה כיצד ינהג ביו''ט שני? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: המכניס שתיה למקרר ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור יו''ט שני, מה דינו? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המכניס שתיה למקרר ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור יו''ט שני, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

המוציא חלות מהמקפיא ביו"ט ראשון של ראש השנה עבור ליל יו"ט שני, מה דינו?

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: המוציא חלות מהמקפיא ביו''ט ראשון של ראש השנה עבור ליל יו''ט שני, מה דינו? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם שטיפת כלים ביום טוב ראשון מותרת לכבוד יום טוב שני • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם שטיפת כלים ביום טוב ראשון מותרת לכבוד יום טוב שני • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד צריך לשמוע קול תרועה? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד צריך לשמוע קול תרועה? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: בעניין תקיעת השופר בתקיעה תרועה ושברים ומה די מעיקר הדין • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: בעניין תקיעת השופר בתקיעה תרועה ושברים ומה די מעיקר הדין • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: האם בבית חייבים לשבת ע''ג קרקע בט' באב? • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: כיצד נקבע מהי סעודה מפסקת • צפו בשיעור היומי

הרב שבתי לוי

הלכה יומית: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו

בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • נושא השיעור: איזה מאכלים מותר לאכול בסעודה מפסקת? • צפו בשיעור היומי

;