ח' ניסן התשפ"ד
16.04.2024

הלכה שבועית

הלכה שבועית: כשרות סיגריות תרופות ומשחות לפסח

הלכה שבועית בדין כשרות סיגריות, תרופות ומשחות לפסח | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 10.04.24

הלכה שבועית: מצות ללא תואר פת ברכתם מזונות בפסח

הלכה שבועית בדין מצות ללא תואר פת ברכתם מזונות בפסח | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 03.04.24

הלכה שבועית: פרשת זכור - מצוה או חובה?

הלכה שבועית בדין פרשת זכור - מצוה או חובה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 21.03.24

הלכה שבועית: אכילת פת בסעודת פורים, מצוה או חובה

הלכה שבועית בדין אכילת פת בסעודת פורים, מצוה או חובה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 14.03.24

הלכה שבועית: אופנים המותרים בהשתמשות בגוי בשבת

הלכה שבועית בדין אופנים המותרים בהשתמשות בגוי בשבת | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 07.03.24

הלכה שבועית: באיזה מלאכות מותר להנות מהגוי בשבת

הלכה שבועית בדין איזה מלאכות מותר להנות מהגוי בשבת | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 08.02.24

הלכה שבועית: אופנים המותרים באמירה לגוי בשבת

הלכה שבועית בדין אופנים המותרים באמירה לגוי בשבת | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 25.01.24

הלכה שבועית: רמז לגוי בערב שבת שיעשה מלאכה בשבת

הלכה שבועית בדין רמז לגוי בערב שבת שיעשה מלאכה בשבת | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 12.01.24

הלכה שבועית: טלטול מוקצה בשבת ע''י אמירה לגוי

הלכה שבועית בדין טלטול מוקצה בשבת ע"י אמירה לגוי | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 20.12.23

הלכה שבועית: הדלקת נרות חנוכה לחיילים בשטחי מלחמה

הלכה שבועית בדין הדלקת נרות חנוכה לחיילים בשטחי מלחמה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 05.12.23

הלכה שבועית: מקום הדלקת נרות חנוכה למפוני הדרום

הלכה שבועית בעניין מקום הדלקת נרות חנוכה למפוני הדרום | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 29.11.23

הלכה שבועית: מאפה חלבי ומאפה בשרי יחד בתנור

הלכה שבועית בעניין מאפה חלבי ומאפה בשרי יחד בתנור | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 21.11.23
1

הלכה שבועית: האיסור לבשל עוף לכתחילה בקדירה חלבית שאינה בת יומה

הלכה שבועית בעניין האיסור לבשל עוף לכתחילה בקדירה חלבית שאינה בת יומה, מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב | השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 02.11.23
1

הלכה שבועית: מיהו המצטער שפטור מן הסוכה?

הלכה שבועית בעניין מיהו המצטער שפטור מן הסוכה • מצטער מחמת העכברים שמא יכנסו לסוכה • מהי שינת עראי האסורה מחוץ לסוכה • אלו הולכי דרכים פטורים מסוכה • הוצאת הצלחות מהסוכה אחר גמר הסעודה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב, השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 28.09.23

הלכה שבועית: טעם המצוה לאכול בערב יום הכיפורים

הלכה שבועית בעניין טעם המצווה לאכול בערב יום הכיפורים • על איזה חולה מחללים את יוה"כ בלי להתייעץ עם רופא • שטיפת ידיים וכלים ביוה"כ | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב, השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 21.09.23

הלכה שבועית: סדר הסימנים בראש השנה קודם נטילת ידיים או לאחריו

הלכה שבועית בעניין סדר הסימנים בראש השנה קודם נטילת ידיים או לאחריו • פעולות האסורות בהכנה מיו''ט ראשון (שבת) ליו"ט שני • ברכת מאורי האש בהבדלה לפי ההלכה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב, השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 ב"ב - שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 13.09.23

הלכה שבועית: ברכת הגומל על שחייה במים עמוקים

הלכה שבועית בעניין ברכת הגומל על שחייה במים עמוקים • חיוב ברכת ציצית באמצע היום • חיוב מזוזה בצימר או בתי מלון • בישולי עכו"ם בבתי מלון • נטילת ידיים בחדר האמבטיה | מהגאון הגדול הרב שבתי לוי, ראש מוסדות הליכות משה ורב שכונת רמת אהרן ב"ב, השיעור נמסר מידי שבת ברחוב רבינוב 7 שעתיים לפני השקיעה

חיים לוין 11.08.23
   1 2 אחרון