1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. דירוג האשראי

דירוג האשראי

עני מחטט בזבל

באוצר מזהירים מפני מיתון עמוק וירידה בדירוג האשראי

ראשי האוצר מזהירים כי אם לא יאושר תקציב - דירוג האשראי של ישראל עלול לרדת | התחזית הקודרת היא מיתון עמוק במשק לאורך 2020

S&P העלתה את תחזית דירוג האשראי של ישראל לחיובי

עדכון דירוג האשראי הוסבר בשל ביצועים פיסקליים טובים מהצפוי ועל רקע צמיחה כלכלית חזקה

;