י"ז תמוז התשפ"ד
23.07.2024

רבעון

Max מסכמת רבעון עם ריווח של עשרות מיליונים

Max סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2023 ברווח של 74 מיליון שקלים. בקיזוז הוצאות מכירה חד פעמיות (בשל מכירת החברה לקבוצת כלל) הסתכם הרווח הנקי ב-46 מיליון ₪ | היקף תיק האשראי עמד על כ-10 מיליארד ₪ | 42% צמיחה ברווח | 33% צמיחה במחזור העסקאות בכרטיסי Max | 33% צמיחה בתיק האשראי |  25% צמיחה במספר כרטיסי Max הפעיליםהתשואה להון עמדה על 17.6%

קובי עוזיאלי 01.06.23

הרווח של 'מגדל' במחצית 2013 - 286 מיליון שקל

גידול ניכר ברווח של חברת 'מגדל': 286 מיליון שקל רווח כולל במחצית הראשונה של 2013, לעומת 81 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד • ומה שווי החברה?

מערכת בחדרי חרדים 19.08.13