1. עמוד הבית
  2. תגיות
  3. הרב אברהם רובין

הרב אברהם רובין

הרב לנדא והרב רובין

שיתוף פעולה? הרב לנדא והרב רובין נפגשו בחשאיות

בתום שנות מחלוקת, נערכה פגישה תחת מעטה חשאיות בין ראשי מערכות הכשרות המהודרות, הגריח"א לנדא והגר"א רובין. האם מסתמן שיתוף פעולה עתידי והצדדים ייפגשו שוב? • כל הפרטים 

"מי שישחוט את הבראקל לא ישמש כשוחט"

עוד ראש ועד כשרות מצטרף לאוסרים את העוף המוזר • הגר"א רובין נחרץ לגביו ומזהיר את כלל המשחטות שבהשגחתו שלא להכניס כלל את העופות הללו; "משחטה שתכניס את עופות ה'בראקל' אפילו בשוגג תצטרך להכשיר ולהגעיל הכל מחדש" • וגם: זנים נוספים נכנסו לשוק - הכירו את ה'בארעד-ראק והקארניש-ראק'

הרב בעת סיור במפעלי rc

הקולה היחיד ללא חשש קטניות: RC FREE

כותרת משנה: הפתרון לנוהגים שלא לאכול קטניות בפסח נמצא על ידי הגר"א רובין שליט"א שנתן את הכשרות עבור המשקה RC FREE

;