• איזה אוכלים אסור לטלטל בשבת שלא לצורך • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: איזה אוכלים אסור לטלטל בשבת שלא לצורך • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • באיזה אופן לכו"ע מותר לשחק שש-בש ושחמט בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: באיזה אופן לכו"ע מותר לשחק שש-בש ושחמט בשבת • צפו בשיעור היומי

  2

  בחדרי חרדים

 • מדוע אסור לטלטל בשבת הסולם של הגג שבחדר מדרגות • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מדוע אסור לטלטל בשבת הסולם של הגג שבחדר מדרגות • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • מה הדין בכפתור שנפל מהחליפה בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול כפתור הספר בחליפה ומה הדין בכפתור שנפל מהחליפה בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • סיר שנעשה בו חור האם אפשר לטלטלו בשבת ומה הדין באבן • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: סיר שנעשה בו חור האם אפשר לטלטלו בשבת ומה הדין באבן • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • דלת של ארונית שנתפרקה בשבת, האם מותר לטלטלה בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דלת של ארונית שנתפרקה בשבת האם מותר לטלטלה בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • דלת החדר שהתפרקה - האם מותר לטלטלה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: דלת החדר שהתפרקה בשבת או תריסים או חלון שנפלו ורוצה לטלטלם ולהניחם בצד, מה דינם • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • באיזה אופן יהיה מותר לטלטל מוקצה מחמת גופו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת ה'הלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: באיזה אופן יהיה מותר לטלטל מוקצה מחמת גופו • צפו בשיעור היומי

  1

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: מהו מוקצה מחמת גופו ומה דינו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מהו מוקצה מחמת גופו ומה דינו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: האם מותר לישון בשבת במכונית • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: מי שנסע לשבת למירון ואין לו איפה לישון, האם יכול לישון באוטו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין טלטול שעון מעורר בשבת להניחו במקום שקט • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול שעון מעורר בשבת להניחו במקום שקט • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • הלכה יומית: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין טלטול שעון יד אלקטרוני בשבת • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • בדין חיתוך שקית חלב במספריים ומה הדין בשקית שוקו • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: בדין חיתוך שקית חלב במספריים ומה הדין בשקית שוקו • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • כלי שמלאכתו לאיסור, מה הדין כשיכול להסתדר בלי הכלי?

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: כלי שמלאכתו לאיסור שהותר לצורך. מה הדין שיכול להסתדר בלי הכלי • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים

 • האם מותר להשתמש בעט בשבת לצורך סימון בקריאה • צפו

  'בחדרי חרדים' מגיש את פינת 'ההלכה היומית' עם הרה"ג שבתי לוי - רב שכונת 'רמת אהרן' בבני ברק • השיעור נמסר בכולל 'הליכות משה' • הנושא להיום: האם מותר להשתמש בעט בשבת לצורך סימון בקריאה • צפו בשיעור היומי

  0

  בחדרי חרדים